Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa odpowiada za wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2010-2020, dzięki której Wielkopolska ma szansę znaleźć się w czołówce najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Samorząd Województwa dąży do udoskonalenia systemu edukacji w Wielkopolsce, ale także chce być przykładem nowego podejścia do nauki dla innych regionów naszego kraju. Głównym celem, jaki sobie stawia, jest zmiana nastawienia w szkole z promującego posłuszeństwo i naśladownictwo, na działania kształtujące oryginalność i samodzielność wśród uczniów.

www.umww.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W projekcie "eSzkoła - Moja Wielkopolska" pracownicy naukowi UAM sprawują opiekę merytoryczną i naukową pod kierownictwem wybitnego pedeutologa prof. Stanisława Dylaka. Członkowie zespołu mają bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z nauczycielami.

www.amu.edu.pl

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Celem działającej od 1986 r. fundacji jest popularyzacja informatyki w szerokich kręgach społeczeństwa. OFEK specjalizuje się w edukacji informatycznej nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz dostawach i serwisie pracowni komputerowych dla szkół. Fundacja kierowała największymi projektami edukacyjnymi w zakresie ICT dla nauczycieli w Polsce, w tym projektami w ramach PAOW Banku Światowego i „Intel Nauczanie Ku Przyszłości” dla 70 tys. nauczycieli. Przez 15 lat OFEK prowadził, we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

www.ofek.pl

Projekt realizowany jest przez: