2014-09-23 | W ciszy więcej usłyszysz

Gimnazjaliści z Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Rostarzewie realizowali temat W ciszy więcej usłyszyszGłównym celem projektu było poznanie problemu hałasu, jego negatywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie, badanie natężenia hałasu w szkole i otaczającym środowisku, wyłonienie najgłośniejszych miejsc w szkole i otoczeniu, a także podjęcie działań w kierunku wyciszenia szkolnych przerw. Projekt miał też zwrócić uwagę na coraz większy problem hałasu we współczesnym świecie. Projekt realizowała dwunastoosobowa grupa zaangażowanych gimnazjalistów z opiekunem Marią Nowak.

Realizacja projektu zaczęła się od zdobywania wiedzy dotyczącej budowy ucha, procesu słyszenia, istoty dźwięku i szkodliwości hałasu o dużym natężeniu. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z profesorem fizyki panem Mirosławem Janowiczem oraz z kołem naukowym i naukowcami z Wydziału Fizyki i Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwiedzili najnowszą komorę bezechową w Instytucie Akustyki UAM w Poznaniu. Rozmawiali ze światowej sławy akustykiem prof. dr hab. Rufinem Makarewiczem.

Odwiedzili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, aby zobaczyć najnowsze urządzenia do pomiaru hałasu w środowisku i zapoznać się z aktualnymi problemami naszego województwa. 

Spotkali się ze specjalistą z zakresu BHP panią Agnieszką Sibilską-Broczkowską na temat szkodliwości hałasu. Następnie przystąpili do badań ankietowych i pomiarów hałasu decybelomierzem w szkole i na ulicach Rostarzewa. Wyniki badań udowodniły, że przekroczone są normy dopuszczalnego hałasu w szkole i otoczeniu. Wyniki badań przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnej oraz plakatów z punktami natężenia hałasu na mapie Rostarzewa i planach budynku szkoły.

Zbadali też własny słuch testem on-line, a spotkanie z panią Agnieszką Przybyłą - logopedą,  przekonało zespół, że warto dbać o słuch. Gimnazjaliści zaproponowali kilka działań w kwietniowe piątki, aby hałas w szkole dochodzący do 85 dB wyciszyć. Temu służyła muzyka relaksacyjna na przerwach, znaczki na drzwiach z prośbą o ciszę, plakaty, ulotki rozdawane uczniom i nauczycielom. Efektem tych działań było obniżenie hałasu o 10 dB. 

W dniu 23 maja br. projekt został podsumowany i przedstawiony całej społeczności szkolnej. Prezentacja została nazwana Dniem Ciszy. Uczniowie pokazali wszystkie działania ze strony internetowej, filmy, prezentacje oraz dodatkowe propozycje: pokaz muzyczny, skecz oraz doświadczenie. Angelika przedstawiła piosenkę Anny Wyszkoni pt. "Czy ten pan i pani" językiem migowym. W skeczu pt. "Hałas w szkole" zaprezentowali się uczniowie z zespołu. Doświadczenie z łyżkami udowodniło, że szkodliwe jest używanie słuchawek i długotrwałe słuchanie głośnej muzyki.

W imieniu młodzieży zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu z podsumowania projektu oraz całej strony internetowej, która przedstawia pełny obraz ich wspólnych działań.

POKOCHAJ CISZĘ , BO W CISZY WIĘCEJ USŁYSZYSZ!

Materiały przesłała Maria Nowak.

Projekt realizowany jest przez: