2014-09-10 | Tropem Dezyderego Chłapowskiego

Uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach postanowili pogłębić swoją wiedzę na temat życia i działalności wybitnej postaci, która miała wielki wpływ na rozwój nowoczesnego gospodarowania w ich regionie. Zdecydowali się na projekt Tropem Dezyderego Chłapowskiego, którego celem było przedstawienie sylwetki i działalności człowieka, który zapewnił sobie jedno z najwyższych miejsc w wielkopolskiej historii. Zespół projektowy chciałby przypomnieć kolegom i koleżankom jak wiele dziś jeszcze zawdzięczamy działalności gospodarczej i społecznej Chłapowskiego.

Grupa projektowa udała się zatem do siedziby rodu Chłapowskich w Turwi, aby zapoznać się z jego historią, poznać walory i piękno Parku Krajobrazowego. Zespół zapoznał się z roślinnością występująca na terenie parku. Gimnazjaliści zajęli się poszukiwaniem najwyższego drzewa i mierzeniem go za pomocą patyka.

Uczniowie wzięli też udział w pracach Stacji Badawczej znajdującej się w pałacu, między innymi mieli okazję odczytać dane z klasycznej stacji meteorologicznej oraz pobrać próbki do badań wody ze stawu na terenie parku.

Młodzież udała się również na rajd rowerowy śladem Dezyderego Chłapowskiego do Turwi, Kopaszewa, Rąbinia i Choryni. Uczniowie przygotowali też kalendarium życia Dezyderego Chłapowskiego, quiz wiedzy dla uczniów swojego gimnazjum oraz wystawę szkolną.

Materiały przesłała Jolanta Nowicka.

Projekt realizowany jest przez: