2014-08-22 | Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie

13 maja 2014 r. uczniowie z ostrowickiego gimnazjum pod okiem swoich opiekunów przygotowali podsumowanie III edycji projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska". Gościliśmy wiele znakomitych osobistości, m. in. Posła do Parlamentu Europejskiego - pana Andrzeja Grzyba, radnego powiatu słupeckiego - pana Jacka Szczepankiewicza, wójta Gminy Ostrowite - pana Henryka Tylmana, dr hab. Iwonę Piotrowską z Wydziału Nauka Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, dyr. Szkoły Muzycznej Yamaha w Słupcy - panią Arletę Adamczyk, dyrektorów okolicznych szkół, przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - pana Piotra Basińskiego, nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy - gdzie korzystamy z sali wideokonferencyjnej, przedstwaicieli samorządu i organizacji pozarządowych działających na naszym terenie oraz instruktorów i specjalistów w różnych dziedzinach, którzy wspierali nas podczas realizacji projektu. Ważna była dla nas obecność fotografa - Tomasza Siudy, przewodniczącego Stowarzyszenia Młode Ostrowite - Marcina Łęta, Marcina Waszaka - studenta Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który przywiózł na wystawę kilka swoich obrazów, pana Artura Robaka, który wykonał planszę pamiątkową w Salomonowie według naszego projektu, widokówki koszulki. Z zaproszenia skorzystał również pan Tomasz Pradelski - Wielkopolski Rolnik Roku 2005 i pan Romuald Cieślewicz, który jest właścicielem nieruchomości, przez teren której biegła kiedyś granica pomiędzy zaborem rosyjskim i pruskim. Nie zabrakło rodziców, najbliższych, koleżanek i kolegów.

Rozpoczęliśmy prezentacją naszego regionu poprzez pokaz slajdów na tle piosenki Stanisława Sojki - "Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie" i od uroczystego powitania gości przez panią dyrektor Annę Durczyńską. "Celem dzisiejszego spotkania jest podsumowanie dotychczasowych działań związanych z realizacją projektu eSzkoła - Moja Wielkopolska i uczczenie tym samym 10-lecia Polski i naszego regionu w Unii Europejskiej…” - rozpoczęła pani dyrektor. Nie zabrakło hymnów - polskiego i Unii Europejskiej. 

W tegorocznej edycji trzy grupy projektowe realizowały następujące tematy:

  • "Tam gdzie len i glina działanie się zaczyna",
  • "Wygraliśmy, bo odkryliśmy naszą wartość",
  • "Ziemia ostrowicka oraz jej okolice - dawniej i dziś".

"To, co łączy wszystkie te projekty to promowanie naszego regionu oraz odkrywanie i prezentowanie wartości, jakie posiada: wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych, społecznych; z podkreśleniem ludzi, którzy szczególnie wpływają na wizerunek naszego regionu. 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wydała nam się idealną okazją do zaprezentowania tych wszystkich walorów, efektów naszej pracy i do spotkania się i porozmawiania o Naszej Wielkopolsce (naszej małej ojczyźnie) w takim szerokim gronie" - zauważyła Natalia.

W dalszej części spotkania wszystkie trzy grupy projektowe zaprezentowały swoje osiągnięcia oraz nakreśliły charakter swoich działań. Grupa realizująca projekt Tam gdzie len i glina działanie się zaczyna przedstawiła prezentacje multimedialne oraz filmiki z efektami swojej pracy. Przygotowali też występ artystyczny związany z tematyką ich projektu. Były piosenki o prząśniczkach, malowanym dzbanku oraz fragment przedstawienia o Śpiącej Królewnie, która ukłuła się wrzecionem. W części wystawowej zaś znalazły się wypracowane i wykonane przez nich materiały i przedmioty: koło garncarskie, maszyna tkacka, rękodzieło artystyczne oraz ceramika i gliniane dzbanki. Zaprojektowali i wykonali także dekorację stanowiącą tło do występów artystycznych.

Tuż po nich wystąpili uczniowie realizujący projekt Ziemia ostrowicka oraz jej okolice - dawniej i dziś. Również przygotowali prezentację multimedialną oraz scenki "jak ze starej fotografii"- przywołując ducha dawnych Ostrowiczan.

Na koniec zaprezentowała się grupa realizująca projekt Wygraliśmy, bo odkryliśmy naszą wartość, której pomysłem było zorganizowanie tego spotkania właśnie w kontekście promocji regionu w 10 Rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiciele tej grupy również zaprezentowali się najpierw w projekcji multimedialnej. Potem poprowadzili dyskusję
z udziałem zaproszonych gości na temat wartości naszego regionu przeplatając rozmowy występami artystycznymi (piosenkami i pokazami slajdów). 

Przysłowiowym "gwoździem programu" (jak mówią autorzy tej części spotkania) był pokaz mody, podczas którego zaprezentowaliśmy się gościom w trzech odsłonach:

  • w strojach galowych,
  • w barwach Unii Europejskiej - takie nawiązanie do Parady Schunmana,
  • w zaprojektowanych przez siebie koszulkach z tytułem projektu. 

Pokaz ten powstał dzięki współpracy z modelkami i modelami z naszego regionu, którym niestety kontrakty zagraniczne i szkolne obowiązki (matura) nie pozwoliły wziąć udziału w gali.

Efektem pracy tej grupy jest też postawienie w Salomonowie k. Anastazewa tablicy pamiątkowej o charakterze informacyjno - edukacyjnym - pamiątki przekracznia granic w miejscu dawnych granic zaborów. To właśnie w tym miejscu nakładają się na siebie cenne walory przyrodnicze (teren Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Powidzko - Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, malownicze jeziora, lasy, obszary rolnicze) z ważnymi pamiątkami i wydarzeniami historycznymi (granica zaborów rosyjskiego i pruskiego, stacja kolejki wąskotorowej, szlaki i mogiły z okresu Powstania Styczniowego).

Pomysł upamiętnienia tego miejsca był konsultowany z Wydziałem Nauka Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, który zgodził się objąć Honorowym Patronatem to wydarzenie oraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Pod koniec głos zabrał Pan Wójt, który zwracał uwagę na inwestycje poczynione w naszym regionie w ciągu ostatnich 10 lat, pan Poseł Andrzej Grzyb i dr Iwona Piotrowska, która przyjechała do nas nawet z prezentem.

Na zakończenie grupa absolwentów naszego gimnazjum zagrała krótki koncert. Na naszych gości czekał jeszcze słodki poczęstunek oraz moc atrakcji w pomieszczeniach i namiotach wystawowych. Dla wszystkich przygotowaliśmy też pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Tegoroczne podsumowanie było też okazją do ogólnego podsumowania wszystkich trzech edycji. W miejscu spotkania znaleźć można było wspomnienie poprzednich edycji w postaci realizowanych dawniej tematów.

Jeden z instruktorów, z którym pracowaliśmy nie mógł osobiście przyjechać na spotkanie, ale przysłał do nas list, w którym czytamy m.in. :
"Szkolenia, dodatkowe zajęcia czy projekty, takie jak ten, w zasadniczy sposób wzbogacają i wyposażają młodzież w odpowiednie kompetencje społeczne, dzięki którym można odnieść sukces w przyszłości. Żyjemy w świecie, w którym pracy nie otrzymuje się za wykształcenie, tylko za kompetencje, które się posiada. (...) Pieniądze z dofinansowań zmieniają nasze otoczenie. Lecz to od nas zależy, jak bardzo wpłyną na nas samych i naszą mentalność. Małe ojczyzny budują ich mieszkańcy, więc to właśnie od ich charakteru, od ich mentalności będzie zależało to, jak w danym środowisku będzie się żyło. Myślę, że kolejne 10 lat, będzie dekadą pracy nad tym, by zachować w sobie lokalny patriotyzm i jednocześnie iść z duchem czasu, by odpowiednio szybko podnosić standard życia mieszkańców. A standard naszego życia zaczyna się w naszych głowach - to my jesteśmy kreatorami własnego losu oraz otoczenia, w którym się znajdujemy. Dlatego według mnie najważniejszą wartością, która powinna nam przyświecać, jest aktywność w dążeniu do doskonalenia siebie oraz naszej małej ojczyzny i otoczenia, w którym żyjemy."

Takie słowa były nam bardzo potrzebne.

Fajnie było móc pokazać nasze dotychczasowe działania i poczuć, że to co robimy nie jest bez znaczenia. Podobało nam się tekże to, że mimo odrębnych projektów wszystkie trzy grupy umiały ze sobą współpracować. Liczyliśmy się z pomysłami innych i w sumie przyświecał nam jeden cel - dobre zaprezentowanie tego, co było treścią naszych spotkań przez blisko pół roku - to praca, nauka i zabawa. Zachęcamy do odwiedzania naszych stron na Facebooku i platformie eSzkoły.

                                                                                 Młodzież z grup projektowych
III edycji projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska"
z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem

Materiały przesłała Jolanta Król.

Projekt realizowany jest przez: