2014-08-20 | Znamy finalistów - wyniki oceny eksperckiej

Trzecia, ostatnia już edycja, dobiega powoli końca. Jednym z najważniejszych etapów w każdej edycji jest ocena projektów uczniowskich. To na jej wyniki z niecierpliwością czekają wszystkie zespoły. Z jakich etapów składała się ocena? Przypominamy:

  • Ocena formalna (1-30 czerwca 2014 r.), której podlegały wszystkie projekty uczniowskie (105 ze szkół licealnych i 210 ze szkół gimnazjalnych).
  • Ocena społecznościowa (1-31 lipca 2014 r.), w której znalazły się wszystkie projekty spełniające kryteria formalne. W głosowaniu mógł wziąć udział każdy Internauta.
  • Ocena ekspercka (1 lipca - 17 sierpnia 2014 r.). Ocenie poddano 21 projektów (14 projektów ze szkół gimnazjalnych i 7 projektów ze szkół licealnych), które uzyskały najwyższą średnią ocen w głosowaniu społecznościowym oraz 21 projektów (14 projektów ze szkół gimnazjalnych i 7 projektów ze szkół licealnych) wytypowanych przez przedstawicieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

Wakacje minęły nam zatem na podróżowaniu... po Waszych stronach internetowych! To właśnie pod znakiem oceny eksperckiej upłynął nam lipiec i sierpień. Nie było łatwo, a wybór finałowej dwunastki, tak jak w latach ubiegłych, był dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Wyniki, które zapadły po burzliwych dyskusjach prezentujemy poniżej - kolejność alfabetyczna!

W każdej kategorii są przewidziane 3 pierwsze miejsca, które zostaną nagrodzone oraz wyróżnienia. Kto zatem stanie na podium? Tego dowiemy się już 24 września 2014 roku podczas gali finałowej!

Projekt realizowany jest przez: