Wykład 22

Termin:   17.12.2013

Godzina:   13:15

Prowadzący:   dr Błażej Gierczyk, dr Maciej Zalas
(UAM, Wydział Chemii)

Temat wykładu:   Światło pracuje, czyli o zjawiskach z przedrostkiem foto

     

 

Projekt realizowany jest przez: