Wykład 31

 

Termin:   13.06.2014

Godzina:   13:00

Prowadzący:   prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych

Temat wykładu:   Młodzież a przemiany kultury współczesnej

     

 

Projekt realizowany jest przez: