Wykład 32

Termin:   24.06.2014

Godzina:   12:00

Prowadzący:   prof. dr hab. Jerzy Jaworski (UAM, WMI)

Temat wykładu:   Złamanie szyfru ENIGMY

Opis:   Nazwiska Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego
powinny być znane każdemu Polakowi. Dzisiaj wiemy, że ich matematyczny geniusz
przyczynił się do skrócenia czasu trwania II wojny światowej i do ocalenia wielu istnień ludzkich.
A przecież jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku niewiele osób znało prawdę
o udziale polskich kryptologów w złamaniu szyfru niemieckiej maszyny Enigma.
Na wykładzie przedstawimy podstawowe fakty o szyfrach, o budowie i zasadach działania Enigmy,
żeby lepiej zrozumieć i docenić dokonania tej trójki znamienitych absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego. 

 

Projekt realizowany jest przez: