2014-06-05 | Ocena formalna projektów - wyniki

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele!

Zakończyła się ocena formalna edukacyjnych projektów uczniowskich. Wyniki znajdują się w poniższym załączniku:

"eSzkoła - Moja Wielkopolska"
III edycja
Wyniki oceny formalnej edukacyjnych projektów uczniowskic
h

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Opiekunowi zespołu uczniowskiego przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Sądu Konkursowego o niezakwalifikowaniu jego zespołu do kolejnych etapów Konkursu Zespołowego III Edycji Projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” z powodu niespełnienia wymogów formalnych. 

Rozpatrywane będą wyłącznie odwołania pisemne, przesłane drogą elektroniczną na adres: konkurs@eszkola-wielkopolska.pl 
Sąd Konkursowy rozpatrzy odwołanie pod warunkiem, że zostanie ono wniesione do dnia 10 czerwca 2014 r. do godziny 15.00. 
Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odwołania. 
Informacja o decyzji Sądu Konkursowego – pozytywnej lub negatywnej, zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail opiekuna zespołu uczniowskiego, który złożył odwołanie.

Pełna lista projektów uczniowskich, zakwalifikowanych do kolejnych etapów Konkursu Zespołowego, uwzględniająca także projekty zakwalifikowane w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania, zostanie opublikowana na stronie www.eszkola-wielkopolska.pl w ostatnim tygodniu czerwca br.


Projekty, które nie spełniły kryteriów formalnych nie wezmą udziału w kolejnych etapach konkursu.

Projekt realizowany jest przez: