Wykład 30

 

Termin:   09.06.2014

Godzina:   11:30

Prowadzący:   dr Bartosz Hordecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Temat wykładu:   Społeczeństwo obywatelskie a łamanie praw człowieka - analiza przypadków.

Opis:   Wykład on-line z udziałem Członków Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Wykład będzie w całości oparty na case studies. Założenie metodyczne tych zajęć zasadza się na przedstawieniu przez prowadzącego kilkunastu sytuacji (prawdziwych zdarzeń), w których doszło do naruszeń praw człowieka, a jednocześnie ich interpretacja nie jest jednoznaczna. Za każdym razem wystąpiła kolizja praw człowieka i opinia publiczna (niekiedy sąd) musiała wybrać wartości preferowane (np. wolność słowa a prawa religijne, wolność osobista a prawo do bezpieczeństwa, prawo do wychowania dzieci przez rodziców a wolność od tortur i prawo do życia).

 

Projekt realizowany jest przez: