Wykład 27

Termin:   09.05.2014

Godzina:   13:00

Prowadzący:   dr hab. Iwona Piotrowska (UAM, WSGiG)

Temat wykładu:   Dzieła sztuki źródłem wiedzy geograficznej/przyrodniczej

Opis:   Dzieło sztuki jest źródłem informacji w kształtowaniu wiedzy budowanej indywidualnie
w umyśle każdego człowieka. Czy dzieło sztuki, które jest przedmiotem wytworzonym dzięki intencji artysty,
może być wiarygodnym źródłem wiedzy geograficznej oraz przyrodniczej?
Podczas wykładu przedstawione zostaną przykłady dzieł sztuki, które mogą dostarczać ważnych informacji
o obiektach przyrodniczych oraz zjawiskach i procesach zachodzących w przestrzeni geograficznej. 

 

Projekt realizowany jest przez: