Wykład 25

Termin:   31.01.2014

Godzina:   13:15

Prowadzący:   dr Maciej Błaszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych

Temat wykładu:   Czy z natury jesteśmy dobrzy?

Opis:   Czy ludzkie działania są - z punktu widzenia mózgu decydenta - dobre lub złe, czy tylko korzystne i niekorzystne?
Czy naszą biologią rządzi zysk i strata?
Czy normy etyczne pozostają wytworem kultury, czy też w mózgu mamy zlokalizowany kompas moralny kierujący naszym społecznym życiem? 

Podczas wykładu prowadzący postara się pokazać, iż moralne wartości są takim samym elementem naszej biologii jak wzrok, pamięć czy mowa. Istnienie neuronalnego sumienia nie oznacza, że z natury jesteśmy dobrzy, że wszystkich kochamy i życzymy im jak najlepiej. Tak nie jest, niemniej nie jesteśmy tak źli i cyniczni jak postrzegają nas ekonomiści. Warto zastanowić się w jakich okolicznościach mózgowy zmysł moralny pojawił się i jak możemy pomóc, innym i sobie samym, być na co dzień lepszymi i bardziej prospołecznymi.

 

Projekt realizowany jest przez: