Wykład 23

Termin:   10.01.2014

Godzina:   13:15

Prowadzący:   prof. dr hab. Jan Barciszewski
(Polska Akademia Nauk,
Instytut Chemii Bioorganicznej)

Temat wykładu:   Kod życia

Opis:   Problematyka wykładu jest nieco skomplikowana, ale niezwykle ciekawa. Podczas wykładu postaramy się zrozumieć czym jest kod życia.

Ułożenie aminokwasów w białku jest zapisane w postaci kolejności (sekwencji) nukleotydów w informacyjnym (ang. messenger) RNA. Taki sposób kodowania informacji biologicznej nazywamy kodem genetycznym. Jest to sposób, według którego można przetłumaczyć informację genetyczną (biologiczną) z języka nukleotydów na język aminokwasów. Każdy aminokwas jest kodowany (zapisany) przez trzy nukleotydy (triplet). Kod genetyczny zawiera cztery rodzaje zasad azotowych RNA (A, G, C i U), które dają rózne możliwości ułożenie 64 trójek. Taka jest liczba kodonów w kodzie genetycznym organizmu, które kodują tylko 22 aminokwasy.

Kod genetyczny jest zdegenerowany co oznacza, że niektóre aminokwasy są zakodowane przez więcej niż jeden tryplet (kilka różnych kodonów koduje ten sam aminokwas). Kod jest jednoznaczny, czyli jedna trójka może kodować tylko jeden aminokwas. Pomiędzy kodonami mRNA nie występują przerwy, a rybosom nie pomija żadnego kodonu odczytując informacyjny RNA. Budowa kodu genetycznego u wszystkich organizmów jest oparta na tych samych zasadach. Jest to najważniejsza cecha kodu. Dana sekwencja nukleotydów pozwalała zbudować białko o takiej samej sekwencji aminokwasów.

 

Projekt realizowany jest przez: