Termin:   19.11.2013

Godzina:   13:15

Prowadzący:   prof. zw dr hab. Piotr Śliwiński
(UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Temat wykładu:   Język wystawiony (na ulicy, w mediach i literaturze)

Opis:   Język jest istotą ludzkiego świata, jednym z warunków jego rozwoju,
także wskaźnikiem stanu, w jakim się aktualnie znajduje dana społeczność.
Co o sobie i o nas mówi współczesny język polski - ten przedstawiony (wystawiony) na ulicy,
w sytuacjach codziennych i niecodziennych, w różnego rodzaju mediach,
a także w literaturze najnowszej?
Jakim wpływom ulega i w jaki sposób wpływa na nasze postrzeganie świata?
Czy radio, telewizja, prasa mogą być źródłem dobrej polszczyzny?
Czy literatura dzisiejsza może być wzorcem mowy?
Wykład będzie próbą odpowiedzi na te i podobne pytania.

 

Projekt realizowany jest przez: