Termin:   19.11.2013

Godzina:   13:15

Prowadzący:   prof. dr hab. Roman Kubicki
(UAM, Wydział Nauk Społecznych)

Temat wykładu:   Jaki jest człowiek współczesny - lepszy czy też raczej gorszy od swoich przodków?

Opis:   Czy w dobie postępu technologicznego i naukowego możemy mówić także o równoległym
rozwoju etycznym człowieka? Jego wrażliwości estetycznej, strony kulturowo duchowej?
W jakich obszarach życia tę wrażliwość rozwijamy, a w jakich nam ona przeszkadza?
Czy możemy powiedzieć o sobie "Człowiek, to brzmi dumnie"?

 

Projekt realizowany jest przez: