2013-10-03 | Projekt Bażant :)

Witamy! Jesteśmy grupą projektową o nazwie "Bażant - Twój kolorowy ptak". Nasz projekt realizowaliśmy w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńcu.

Podczas realizacji projektu, staraliśmy się poznawać biologię, występowanie i zachowanie tak wspaniałego ptaka, jakim jest bażant. W czasie projektu odwiedziliśmy bażantarnię w Goździchowie, gdzie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o obiekcie naszych zainteresowań, zbudowaliśmy i zamontowaliśmy podsyp dla bażantów w Sepnie, by tam dostarczać im pożywienia, byliśmy w Stacji Badawczej PZŁ, by rozszerzyć nasz zakres wiedzy oraz uczestniczyliśmy w wypuszczaniu tego ptaka dla celów łowieckich na terenie Sepna. 

Naszym największym osiągnięciem jest na pewno pozyskanie wielu cennych informacji o bażancie. Jednak możemy pochwalić się także skonstruowaniem wspaniałego podsypu, czy licznymi wyjazdami. Dzięki temu projektowi nauczyliśmy się pracy zespołowej oraz zacieśniliśmy więzi koleżeńskie. 

Wspaniałym podsumowaniem jest film, umieszczony na naszej stronie internetowej oraz na serwisie YouTube. Oto ta produkcja: 

Dziękujemy i pozdrawiamy
Projekt Bażant :)

Materiały przesłał Mateusz Chatka.

Projekt realizowany jest przez: