2013-09-02 | Wyniki oceny eksperckiej

Jednym z najważniejszych etapów w projekcie jest ocena projektów uczniowskich. To na jej wyniki z niecierpliwością czekają wszyscy. W drugiej edycji projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska" ocena projektów była podzielona na trzy etapy:

  • Ocenę formalną (15-30 czerwca 2013 r.), której podlegały wszystkie projekty uczniowskie (105 ze szkół licealnych i 210 ze szkół gimnazjalnych).
  • Ocenę społecznościową (1-30 lipca 2013 r.), w której znalazły się wszystkie projekty spełniające kryteria formalne. Internauci głosując na projekty oddali ponad 210 tysięcy głosów!
  • Ocenę ekspercką (1-31 sierpnia 2013 r.). Ocenie poddano 30 projektów, które uzyskały najwyższą średnią ocen w głosowaniu społecznościowym oraz do 10 projektów wytypowanych przez przedstawicieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

To właśnie pod znakiem oceny eksperckiej upłynął nam cały sierpień. Każde spotkanie niosło ze sobą kilkugodzinne dyskusje i szczegółowe przyglądanie się stronom internetowym projektów. Wybór był wyjątkowo trudny. W końcu eksperci podjęli decyzje! Poniżej prezentujemy wyniki - kolejność alfabetyczna!

W każdej kategorii są przewidziane 3 pierwsze miejsca, które zostaną nagrodzone oraz wyróżnienia. Kto zatem stanie na podium? Tego dowiemy się już 23 października 2013 roku podczas gali finałowej!

Projekt realizowany jest przez: