2013-08-09 | Mural grodziskich licealistów

Na przełomie kwietnia i maja na Osiedlu Wojska Polskiego w Grodzisku,  powstał mural stworzony przez grupę 12 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. Młodzi ludzie chcieli swoimi działaniami zwrócić uwagę na znaczenie powstania wielkopolskiego w historii Wielkopolski i Grodziska. Poznajcie projekt "Słowaków" powstanie jak malowane.

Karol Klimaszyk, lider grupy projektowej, tak charakteryzował motywy działań młodzieży: „Nasza grupa projektowa rekrutowała się głównie spośród uczniów z klasy humanistycznej. Z uwagi na zainteresowania historią wybraliśmy na płaszczyznę działania powstanie wielkopolskie. Zaplanowaliśmy kilka przedsięwzięć, którymi chcieliśmy zwrócić uwagę mieszkańców Grodziska na wydarzenia sprzed 95 laty”.


Wszyscy uczestnicy projektu i sponsorzy

Grupa rozpoczęła swoje działania już na przełomie roku. Najpierw było zgłębianie tematu powstania. Pod opieką nauczyciela Sebastiana Skrzypczaka poszukiwali informacji nt. przebiegu wydarzeń powstańczych. Wybrali się nawet do Poznania na wycieczkę, aby odnaleźć miejsca związane z powstaniem, gdzie m.in. zwiedzali Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Później były przemyślenia, co robić, jak przekazać pamięć o powstaniu rówieśnikom i mieszkańcom Grodziska.

Młodzi pasjonaci historii zaplanowali cztery działania, które konsekwentnie zrealizowali. Pierwsze to przeprowadzenie lekcji z prezentacją multimedialną dla szkół podstawowych. Taka lekcja odbyła się m.in. w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku. Prowadziły ją członkinie grupy Monika Waligóra, Ania Zaręba i Paulina Garcon. Towarzyszyli im rekonstruktorzy z Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty, którzy prezentowali broń i mundury powstańcze. Młodzież namówiła bowiem do wspólnych działań uczestników rekonstrukcji historycznych. W kwietniu odbył się konkurs na komiks o powstaniu wielkopolskim. Wygrał go Marcel Hemmerling z grodziskiego gimnazjum. 

Dużo trudu kosztowało przygotowanie kolejnego działania, jakim było wydanie reprintu lokalnej gazety z czasów powstania -  „Grodziskiego Orędownika Powiatowego”, która obrazuje szlak bojowy powstańców z terenu powiatu grodziskiego. „Orędownik” powstał dzięki pomocy pracowników grodziskiego muzeum Andrzeja Chrósta i Dariusza Matuszewskiego. 


Prace "na ścianie" - malują Weronika Dubska, Martyna Borowczak, Monika Waligóra i Ania Zaręba

Największym przedsięwzięciem była jednak realizacja pomysłu Mikołaja Słomskiego, aby namalować mural - obraz na murze w przestrzeni publicznej nawiązujący do wydarzeń powstańczych. Do pomysłu młodzież podeszła entuzjastycznie. Już wiosną zaczęły się poszukiwania sprzymierzeńców do jego realizacji – „Trafialiśmy do Wielu instytucji, firm i stowarzyszeń” - opowiada Karol Klimaszyk. „Zwykle spotykaliśmy  się z poparciem naszej idei. Od początku pojawiały się  małe problemy, które uczyły nas pokory w działaniu. Trudno było nam pokonać bariery administracyjne związane z ulokowaniem naszego muralu w centrum miasta, co pierwotnie planowaliśmy. Z uwagi na problem ochrony konserwatorskiej jaką objęta jest grodziska starówka zwróciliśmy się o pomoc do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Pana Grzegorza Pełko, z prośbą o to, abyśmy mogli nasz mural namalować  właśnie na terenie Osiedla Wojska Polskiego. Dzięki otwartości Pana Prezesa  zyskaliśmy nie tylko miejsce - ścianę pod mural, ale również wsparcie materialne, potrzebne do jego realizacji. Nasz obraz nawiązuje do idei wolności jaką przyniosło powstanie. Dzięki odwadze i działaniu powstańców dzisiejsza młodzież może spokojnie żyć i cieszyć się wolnościom. Na to chcemy zwracać uwagę naszym muralem”.


Mural w całej okazałości

Od samego początku działania plastyczne młodzieży koordynował grodziski artysta plastyk Olgierd Tomaszewski, którego udało się namówić do pomocy. To pod jego kierunkiem został przygotowany ostateczny projekt muralu i to on pomagał na przełomie kwietnia i maja w szkicowaniu, a następnie malowaniu obrazu. Prace zostały zakończone 20 maja. Działania młodzieży wsparli materialnie: Burmistrz Grodziska, Starostwo Powiatowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa z Grodziska, firma budowlana Dana Bud z Wolsztyna.

Materiały przesłał Sebastian Skrzypczak.

Projekt realizowany jest przez: