2013-08-07 | Energia istnienia

"Energia istnienia" to projekt, którym zainteresowali się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. Jakie cele obrali sobie licealiści?

  • Poszerzenie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.
  • Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w każdym gospodarstwie domowym.
  • Przeprowadzenie wywiadów z właścicielami instalacji solarnych i innych, jeżeli takie są w najbliższej okolicy.
  • Zorganizowanie spotkania z fachowcami w tej dziedzinie w celu poszerzenia informacji o możliwościach i przepisach prawnych związanych z instalacjami proekologicznymi.
  • Przeprowadzenie ankiet na temat aktualnej wiedzy o odnawialnych źródłach energii wśród młodzieży i osób dorosłych.
  • Poprowadzenie przez grupę projektową szeregu szkoleń, wykładów przybliżających młodzieży szkolnej informacje o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Analiza ankiet i wyciągnięcie wniosków.

Młodzież podczas przygotowywania projektu poszerzyła swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Uczniowie poznali sposoby, w jakie można ją pozyskiwać oraz jak ją później wykorzystywać. W dzisiejszych czasach, kiedy coraz większy nacisk kładzie się na ekologię, odnawialne źródła energii zdają się być zbawienne. Wiemy, że Unia Europejska wymaga od państw członkowskich korzystania z właśnie takich źródeł.

"Część z uczestników projektu mieszka w gminie Lubasz, w której kiedyś miała powstać elektrownia atomowa. W czasie realizacji zadań dotyczących projektu doszliśmy do wniosku, że doskonałą alternatywą dla pozyskiwania energii z atomu są właśnie źródła odnawialne. Elektrownie atomowe wymagają specjalistycznej infrastruktury i często jesteśmy straszeni skutkami awarii, przez co budowa takiej elektrowni spotyka się ze sprzeciwem mieszkańców. W naszych wywiadach pokazaliśmy, że poza aspektem ekologicznym energia pozyskana ze Słońca może nieść ze sobą wygodę i oszczędności. Posiadając taką wiedzę chcieliśmy podzielić się nią w szkole z koleżankami i kolegami. Podczas wykładów o naszym projekcie wiele osób było zaskoczone korzyściami płynącymi z takich rozwiązań. Uważamy, co wynika z analizy ankiet, że wiedza na ten temat jest bardzo skromna, zarówno wśród młodzieży szkolnej, ale także wśród mieszkańców Czarnkowa i ościennych wsi. Wniosek jest jeden - za mało mamy na ten temat informacji. Mamy nadzieję, że w telewizji zaczną ukazywać się krótkie spoty reklamowe i z każdym dniem o odnawialnych źródłach energii będzie wiedziało coraz więcej osób. Nasze życie stanie się wtedy przyjemniejsze - wiedząc, że żyjemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystując niewyczerpalne źródła energii" - podsumowują uczniowie.

Materiały przesłał Adam Pertek.

Projekt realizowany jest przez: