2013-07-18 | Kryptonim Albert Einstein

Kryptonim Albert Einstein "Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia..." to projekt realizowany przez licealistów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Opiekunem zespołu uczniowskiego jest Grzegorz Mikołowski. O ich akcji na rynku w Kępnie już pisaliśmy - zorganizowali wtedy pokaz i zajęcia z pierwszej pomocy dla społeczności lokalnej. A czym zajmowali się wcześniej? O swojej szerokiej działalności - w dużym skrócie - opowiedzą przyszli ratownicy medyczni!

red. Monika Błaszczak

Projekt ma celu ukazanie problemu udzielania pierwszej pomocy wśród lokalnego społeczeństwa, świadków zdarzenia oraz ukazanie obojętności społeczeństwa wobec ludzi potrzebujących pierwszej pomocy.

Byliśmy świadkami pracy prawdziwych profesjonalistów, którzy całkowicie oddają się swojej pracy i są gotowi poświęcić swoje życie dla drugiego człowieka. Korzystając z okazji spotkania ratowników medycznych przeprowadziliśmy z nimi wywiad, który pomógł nam rozwiać nasze wątpliwości. Cała nasza grupa projektowa przeszła indywidualne szkolenia z ratownikami medycznymi, które w swoim zakresie obejmowały udzielanie pierwszej pomocy.

Wspólnie wykonaliśmy dwa układy krwioobiegu człowieka, które posłużą nam jako materiał dydaktyczny na lekcjach biologii.

Przeprowadziliśmy analizę znieczulicy społecznej wobec osób potrzebujących pomocy, wypadkowości w lokalnym otoczeniu, wykonaliśmy badania zawodowych kierowców względem świadomości i zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy.

Odwiedziliśmy placówki Państwowej Straży Pożarnej, Szpitalnego Ośrodka Ratunkowego w Kępnie i Lotniczego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Poznaniu.

Ostatnim z naszych celów, który chcieliśmy zrealizować to po nabyciu wiedzy i tajników udzielania pierwszej pomocy pokaz publiczny na kępińskim rynku, pt. „I Ty potrafisz udzielać pierwszej pomocy”.

Jesteśmy zadowoleni ze wspólnej pracy i wyników wspólnego wysiłku. Całość naszej pracy można zobaczyć pod tym adresem:

http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/liceum2-kepno/kryptonim_a_einstein_1

Materiały przesłał Grzegorz Mikołowski.

Projekt realizowany jest przez: