2013-07-15 | Chłop potęgą jest i basta!

Chłop potęgą jest i basta” to temat jakim zajmowali się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. Brzmi intrygująco? Owszem! A czym tak naprawdę się zajmowali się? Licealiści zdradzają nam szczegóły swojej kilkumiesięcznej pracy.

red. Monika Błaszczak

Realizując projekt zapoznaliśmy się z rodzajami i stanem gleb w najbliższej okolicy (gmina, powiat). Pobraliśmy próbki gleb i zbadaliśmy ich właściwości. Pozyskaliśmy informacje o glebach w starostwie obornickim. Wyszukaliśmy (Google Earth) mapki teledetekcyjne terenów, skąd pobrane były próbki. Określiliśmy odczyn gleb, ich właściwości sorpcyjne. Oznaczyliśmy zawartość metali ciężkich. Zapoznaliśmy się z metodą oznaczania zawartości materii organicznej w glebie.

W grudniu odwiedziliśmy Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu, gdzie eksperymentując, srebrząc bombki, i wypiekając pierniczki, podejmowaliśmy strategiczną decyzję odnośnie wyboru tematu projektu.

W lutym pojechaliśmy do Poznania, na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, gdzie w Zakładzie Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb, zapoznaliśmy się z metodami badania gleby, wzięliśmy udział w wykładzie, oraz zwiedziliśmy Muzeum Ziemi.

Tego samego dnia, na Wydziale Chemii UAM, odbyliśmy konsultacje z panią profesor Hanną Gulińską, zwiedziliśmy laboratoria, wzięliśmy udział w warsztatach z zastosowań tablicy interaktywnej.

W kwietniu, również w Collegium Chemicum, tym razem jednak w Zakładzie Analizy Wody i Gleby, pod opieką naukowców, oznaczaliśmy zawartość metali ciężkich w naszych próbkach gruntu.

W szkolnej pracowni chemicznej, na miarę naszych możliwości sprzętowych i odczynnikowych kontynuowaliśmy badania.

Realizując projekt mieliśmy okazję poczuć się studentami. Praca pod okiem pracowników naukowych, używanie profesjonalnego sprzętu, zajęcia w laboratoriach, sprawiły nam dużo satysfakcji. Analiza wyników badań i poszukiwań poszerzyła naszą wiedzę o glebach gminy Oborniki, i powiatu obornickiego.

Na wszystkich wyjazdach naukowych, przyjmowani byliśmy bardzo serdecznie, otrzymaliśmy dużo cennych wskazówek. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim pracownikom naukowym, którzy nas gościli i wspierali.

Materiały przesłała Danuta Jesiak.

Projekt realizowany jest przez: