2013-07-12 | Czekoladowa przygoda

Grupę projektową stworzyło 12 osób z klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile:

 • Agata Chełminiak,
 • Dominika Kotulla,
 • Martyna Machocka,
 • Anna Maślanka,
 • Magdalena Ostojska,
 • Katarzyna Piechowiak,                    
 • Nikoleta Rosołowska,
 • Angelika Szymańska,
 • Julita Twaróg,
 • Izabela Wróblewska,
 • Dawid Jachowicz,
 • Hubert Mula.

I w tym składzie rozpoczęliśmy naszą „Czekoladową przygodę” :)

Uczniowie z wielką pasją wybrali temat swojego projektu, chcąc jak najwięcej dowiedzieć się na temat ulubionego produktu – czekolady. Spośród wielu pomysłów wybraliśmy następujące zadania do realizacji:

 • przygotowanie ankiety dotyczącej czekolady wśród uczniów naszej szkoły,
 • pozyskiwanie informacji na temat składników czekolady, ich pochodzenia, produkcji, sposobu pozyskiwania,
 • przygotowanie gabloty w szkole z informacjami na temat naszego projektu,
 • planowanie wycieczki do zakładu produkującego czekoladę lub pijalni czekolady,
 • przeprowadzenie lekcji biologii, chemii, geografii, historii, wiedzy o kulturze w celu poszerzenia wiedzy na temat pochodzenia kakao, wędrówki czekolady z Ameryki Południowej do Europy, wpływu czekolady na organizm ludzki, składu chemicznego, a także obecności czekolady w sztuce,
 • gromadzenie czekolad z różnych krajów, w celu porównania z polskimi wyrobami czekoladowymi,
 • własna produkcja różnorodnych produktów czekoladowych.       

Prace nad projektem rozpoczęliśmy 9 stycznia, biorąc udział w szkoleniu pt. "Wykorzystanie oprogramowania Prezi do tworzenia prezentacji nieliniowych", przeprowadzonym przez panią Grażynę Barabasz i pana Mateusza Leszkowicza - pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z oprogramowania skorzystaliśmy przygotowując prezentację naszego projektu.

Następnie zaczęliśmy poszukiwać w różnych źródłach informacji na temat czekolady. Wiedzy histotycznej poszukiwaliśmy w książkach i Internecie. Oglądaliśmy także film w reżyserii Granta Mitchella pt. "Chocolate: Pathway to the Gods". Po projekcji filmu pojawiło się wiele pytań. Odpowiedzi na nie postanowiliśmy szukać wsród ekspertów z poszczególnych dziedzin. Naszym celem stało się poszukiwanie osób, które dostarczą nam fachowej wiedzy na wybrany temat.

Kolejnym elementem projektu były warsztaty, w których młodzież wzięła udział 26 marca, przygotowanych przez właścicieli Belgian Chocolate Club w Pile. W ramach warsztatów uczniowie dowiedzieli się więcej na temat historii czekolady, poznali belgijskie tradycje produkcji czekolady, a także nauczyli się samodzielnie przygotowywać różne smakołyki. Zdobytą wiedzę wykorzystali 6 kwietnia z okazji Dnia Otwartych Drzwi, prezentując swoje wyroby uczniom, nauczycielom i gościom odwiedzającym naszą szkołę.

W następnej kolejności odwiedziliśmy dwie duże firmy produkujące czekoladę. 14 maja uczniowie zwiedzili Fabrykę Czekolady TERRAVITA w Poznaniu, gdzie zapoznali się z procesem powstawania i formowania słodkich tabliczek czekolady. Dzięki życzliwości dyrektora zakładu pozyskaliśmy na rzecz projektu składniki niezbędne do produkcji czekolady, a także 5 kg kuwertury, z której wykonaliśmy finalne dzieło – czekoladową rzeźbę.

Następnie 16 maja odwiedziliśmy fabrykę czekolady „Goplana”, również w Poznaniu. Tu dowiedzieliśmy się więcej na temat poszczególnych etapów powstawania czekolady, m. in. obserwowaliśmy proces mieszania składników, walcowania masy, konszowania i temperowania czekolady. Dla celów demonstracyjnych pozyskaliśmy półprodukty, które powstały w każdym z wymienionych etapów. 

20 maja uczniowie, wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę, poprowadzili warsztaty czekoladowe dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile. Młodzież opowiedziała krótką historię czekolady, zaprezentowała składniki potrzebne do produkcji czekolady, a także wykonała wraz z dziećmi czekoladowe trufle i lizaki. Na koniec przeprowadziliśmy konkurs na najładniejszy obrazek wykonany płynną czekoladą – gorzką i mleczną. 

Zakończenie projektu miało miejsce 7 czerwca 2013 r., kiedy to mogliśmy zaprezentować się przed społecznością szkolną. Oprócz prezentacji multimedialnej, stworzyliśmy galerię czekolad z całego świata, a także gabloty prezentujące wszystkie składniki potrzebne do produkcji czekolady i poszczególne etapy jej powstawania. Na koniec zaprosiliśmy uczniów na degustację wyrobów czekoladowych (wykonanych samodzielnie przez uczestników projektu) i czekoladowej rzeźby – naszego finalnego dzieła.

"Jest to już druga edycja projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”. Z moich obserwacji wynika, że metoda projektów jest najlepszą formą aktywizującą młodzież. Uczniowie, mając możliwość wyboru tematu zgodnie z zainteresowaniami, z większą pasją i zaangażowaniem dążą do zdobywania wiedzy. Poszukują jej sięgając do różnych źródeł: książek, Internetu, nawiązując kontakty z instytucjami, firmami i ludźmi – fachowcami w swojej dziedzinie. Realizując metody projektu, nauczyciel pełni rolę jedynie doradcy, opiekuna, a cała inicjatywa zmierzająca do rozwiązania problemu spoczywa na uczniach."

- Sylwia Kubica (nauczycielka, opiekunka zespołu uczniowskiego)

"Dzięki projektowi nauczyliśmy się pracy w grupach, lepiej poznaliśmy siebie nawzajem, odkryliśmy swoje wady i zalety. Co najważniejsze – potrafimy dostosować się do innych, tzn. pójść na kompromis, by osiągnąć wspólny cel. Dodatkowo zmieniły się nasze relacje z nauczycielem. Uważam również, że projekty są ciekawą metodą zdobywania wiedzy, zwłaszcza dzięki wyjazdom, np. do fabryki czekolady. Gdybym miała okazję jeszcze raz wziąć udział w podobnym projekcie, na pewno chętnie podjęłabym się tego wyzwania."

- Martyna Machocka (Uczestniczka projektu „Czekoladowa przygoda”)

Materiały przesłała Sylwia Kubica.

Projekt realizowany jest przez: