2013-03-20 | Powstańczym szlakiem

"Powstańczym szlakiem" to projekt realizowany pod opieką Jarosława Nowackiego w Gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

 

Po zapoznaniu się z platformą edukacyjną czas na dalsze działania. Co dalej Przede wszystkim zebranie informacji na temat Powstania Wielkopolskiego w regionie. Gimnazjaliści mają w planach także kilka wycieczek, których celem jest odnalezienie i dokumentacja śladów walk powstańczych oraz dokumentacja miejsc pamięci na terenie gminy.

 
 

Młodzież czeka również zanalizowanie "żywej" pamięci i wiedzy na temat powstania wśród mieszkańców gminy (ankiety), napisanie biogramu bohatera powstania Wiktora Pniewskiego, wytyczenie trasy szlaku powstańczego i stworzenie jego mapy.

Materiały przesłał p. Łukasz Ryba.

Projekt realizowany jest przez: