2013-07-10 | Kępno miastem trzech wyznań

„Kępno miastem trzech wyznań” to temat  grupy „Białych” realizowany pod okiem Beaty Wylęgi – Grygierzec w II Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Projekt miał na celu wytyczenie ścieżki dydaktycznej – szlaku trzech wyznań po Kępnie oraz jego promocja w postaci wydania folderu. W ten sposób chcieliśmy podnieść atrakcyjność turystyczną naszej małej ojczyzny oraz pogłębić wiedzę z zakresu: geografii, historii, matematyki  oraz informatyki.

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy od przygotowania i przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców Kępna. Wyniki ankiet bardzo nas zaskoczyły. Okazało się, że mieszkańcom żyje się coraz gorzej. Uznali, iż Kępno nie jest atrakcyjne dla turystów i nie zapewnia mieszkańcom rozrywki. Zdaniem respondentów Kępno słynie głównie z zagłębia stolarskiego i pięknej fontanny. Natomiast 65% ankietowanych nigdy nie odwiedziło Muzeum Ziemi Kępińskiej. Wyniki ankiet uświadomiły nas, że musimy coś zrobić aby podnieść atrakcyjność naszego miasta i zająć się jego promocją. Stąd zrodził się pomysł wytyczenia ścieżki dydaktycznej „Kępno miastem trzech wyznań”.

W czasie zajęć poznaliśmy historię naszego regionu, atrakcje turystyczne, środowisko naturalne oraz dane statystyczne dotyczące Kępna. Poznaliśmy również cechy charakterystyczne religii ewangelickiej oraz żydowskiej. Przeprowadziliśmy wywiad z pastorem parafii ewangelicko-augsburskiej w Kępnie panem Krzysztofem Cieślarem, który wskazał nam zasadnicze różnice między religią katolicką i ewangelicką.

Zebraliśmy również dane statystyczne na temat liczby Żydów, katolików i ewangelików mieszkających w Kępnie w latach 1820-1939. Odwiedziliśmy archiwum naszej szkoły. Dotarliśmy do źródeł Metryk Szkolnych Dokształcającej Szkoły Zawodowej z lat 1900-1937 na podstawie, których policzyliśmy uczniów według wyznania. Uzyskane dane statystyczne opracowaliśmy i przedstawiliśmy w postaci wykresu słupkowego.

Bardzo owocna była również współpraca z nauczycielem geografii panem Andrzejem Jarosem dzięki któremu udało nam się stworzyć mapę interaktywną zabytków Kępna trzech wyznań – po najechaniu kursorem na ikonę pojawiają się informacje na temat zaznaczonego na mapie obiektu.

Punktem kulminacyjnym realizacji naszego projektu była wycieczka dydaktyczna „Szlakiem kępińskich Żydów”. Naszym przewodnikiem był pan Mirosław Łapa znawca kultury i historii kępińskich Żydów, który bardzo ciekawie opowiadał nam nieznane historie mieszkańców tej narodowości. Efektem naszej wycieczki jest film nagrany przez uczestnika projektu Pawła Sikorę „Historia Kępińskich Żydów”.

Ciekawym wydarzeniem była również lekcja języka hebrajskiego przeprowadzona przez panią Kamilę Kuźnik - studentkę piątego roku hebraistyki.

Realizacja naszego projektu dobiegła końca. Efektem naszej pracy jest:

  • wydanie folderu „Kępno miastem trzech wyznań”,
  • nagranie filmu dokumentalnego „Historia Kępińskich Żydów”,
  • sporządzenie mapy interaktywnej przedstawiającej zabytki Kępna,
  • wydanie dużego plakatu promującego Kępno.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.Kepnomiastemtrzechwyznan.cba.pl. W dniach od 1 do 31 lipca 2013 roku odbędzie się ocena społecznościowa projektów szkolnych. Zapraszamy do oddania głosu na nasz projekt.

 

Uczestnicy projektu

Materiały przesłała Beata Wylęga-Grygierzec.

Projekt realizowany jest przez: