2013-06-28 | Ocena formalna projektów - wyniki

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele!

Zakończyła się ocena formalna edukacyjnych projektów uczniowskich. 

Do oceny formalnej zostały dopuszczone projekty spełniające wszystkie kryteria formalne. W związku z bardzo niską liczbą projektów spełniających kryteria formalne do drugiego etapu zakwalifikowały się również projekty:

  1. Które na stronie internetowej projektu na karcie "Etapy realizacji" w etapie "Inicjacja projektu" nie mają zadania "O regionie", natomiast informacja "O regionie" znajduje się na karcie "O projekcie".
  2. Które na stronie internetowej projektu na karcie "Etapy realizacji" w etapie "Realizacja i kontrola realizacji projektu" nie mają zadań "Dodanie pytań do gry (I tura)" i/lub "Dodanie pytań do gry (II tura), a pytania do gry zostały wprowadzone w EPU.
  3. W których błędne działanie EPU uniemożliiwiło uzupełnienie podsumowania lub zakończenie zadania.

Wyniki oceny formalnej znajdują się w poniższym załączniku:

"eSzkoła - Moja Wielkopolska" II edycja
- wyniki oceny formalnej edukacyjnych projektów uczniowskich

 

Ewentualne uwagi dot. oceny formalnej prosimy kierować na adres: konkurs@eszkola-wielkopolska.pl.

Projekty, które nie spełniły kryteriów formalnych mają usunięty moduł głosowania na stronie.

Projekt realizowany jest przez: