2013-06-21 | H2O - co to takiego?

Jesteśmy uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Uczęszczamy do drugiej klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Tematem naszego projektu jest woda. Każdy doskonale wie, że zajmuje ona 71% powierzchni Ziemi, jest związkiem chemicznym o wzorzeH2O, umożliwia życie wszystkim organizmom. Jednak my postanowiliśmy zagłębić się we wszystkie jej tajniki i przedstawić Wam "H2O bez tajemnic".

Spędzamy wiele czasu w pracowni, gdzie wykonujemy doświadczenia, które umożliwiają nam poznanie wody zarówno od strony fizycznej jak i chemicznej. Dzięki temu wiemy, czy woda przewodzi prąd, jaki jest współczynnik załamania światła w wodzie, a także na czym polega dyfuzja. Zmierzyliśmy gęstość wody, jej ciepło właściwe, ciepło parowania i ciepło topnienia.

Obserwowaliśmy wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem w temperaturze niewiele większej od temperatury pokojowej i topnienie lodu pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze poniżej 0oC. Badaliśmy prawa hydrostatyki, obserwowaliśmy zjawiska konwekcji, włoskowatości i pływanie szpilek wbrew prawom grawitacji i Archimedesa. 

Wyhodowaliśmy kryształki siarczanu miedzi. Zbadaliśmy przewodnictwo elektryczne wody oraz jej wpływ na pojemność elektryczną kondensatora.

Dotychczas odbyliśmy trzy wycieczki. Pierwszą z nich było odwiedzenie stacji uzdatniania wody, gdzie dowiedzieliśmy się, jakim procesom jest poddawana woda, zanim dotrze do naszych domów.

Spacerowaliśmy także nad miejscową rzeką Wrześnicą, gdzie podziwialiśmy rośliny i ptactwo wodne, a nawet odnaleźliśmy ślady wizyt bobrów. Mierzyliśmy prędkość prądu rzeki na środku i przy brzegu, obserwowaliśmy zmiany prędkości na różnych odcinkach rzeki. Sprawdzaliśmy, czy światło odbite od wody jest spolaryzowane oraz pobraliśmy próbki wody, które zbadaliśmy w pracowni.

Ostatnią wycieczką była wyprawa do oczyszczalni ścieków, gdzie poznaliśmy wszystkie procesy, jakim poddawane są ścieki kanalizacyjne.

Wkładamy w nasz projekt wiele ciężkiej pracy i zaangażowania. Staramy się osiągnąć jak najlepsze efekty i uzyskać jak najwięcej wiedzy na temat wody.

Materiały przesłał p. Kazimierz Stygar.

Projekt realizowany jest przez: