Wykład 17

Termin:   20.06.2013

Godzina:   13:00

Prowadzący:   prof. dr hab. inż. Jan Ober
(PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)

Temat wykładu:   Ruchy oczu - podglądanie mózgu w akcji

Opis:   Czy istnieje podobieństwo pomiędzy układem wzrokowym człowieka i robieniem zdjęć aparatem fotograficznym?
Mózg wybiera fragment sceny, skierowuje na niego wzrok - "obiektyw aparatu" i wyzwala migawkę.
Co zapewnia wysoką jakość zdjęcia wykonanego aparatem fotograficznym,
a co spełnia to zadanie w układzie wzrokowym człowieka?

Ile zdjęć otoczenia wzrokowego na sekundę wykonuje mózg w trakcie swobodnej eksploracji?
Czy możemy dowolnie ruszać oczami?
Jak poruszają się oczy gdy uczymy się czytać, a jak gdy już opanowaliśmy umiejętność czytania?

 

Kilka słów o wykładowcy

prof. dr hab. inż. Jan Ober 
(PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Pracownia Badań Czynności Okoruchowej)

Dyplom magistra inżyniera mechanika uzyskał w 1969 r. w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki (LITMO) w Leningradzie (obecnie Skt. Petersburg). Stopień doktora nauk technicznych w Politechnice Częstochowskiej w 1972 r. Tytuł rozprawy:
„Badanie pato-mechaniki bocznych skrzywień kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej”. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie biomechaniki technicznej uzyskał na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej w roku1977. Tytuł pracy: „Synteza systemów bio-technicznych dla zastępowania i wspomagania utraconych funkcji motorycznych człowieka”. 

W okresie 1969-1974 pracuje jako inżynier kliniczny w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej (IOR-AM) w Poznaniu. Organizuje i kieruje Zakładem Biomechaniki i Protezowania.
W latach 1974-1980 organizuje, a następnie kieruje Grupą Badawczą Protetyki i Ortotyki Kończyn Górnych, Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej w Warszawie i IOR-AM w Poznaniu.
Od roku 1980 do 2007, organizuje oraz kieruje Samodzielną Pracownią Inżynierii Rehabilitacyjnej i Biomechaniki, a następnie od 2008 do chwili obecnej, kieruje Pracownią Badań Czynności Okoruchowej, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN w Poznaniu.

Obecne zainteresowania badawcze:
Funkcje wzrokowe, czynność okoruchowa, bezpieczeństwo w lotnictwie, metody i
aparatura do badania "czynnika ludzkiego", nabywanie umiejętności czytania, dysleksja. 

Projekt realizowany jest przez: