2013-05-14 | Co Ty wiesz o patronie?

Trudno się z nimi nie zgodzić. Gdy dowiedziałam się kto jest patronem ich szkoły - moja reakcja była identyczna jak opisują poniżej. O jakiej szkole i o jakim projekcie mowa? Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu i projekcie "Z Łodzią w herbie, czyli co ty wiesz o patronie". Myślę, że każdy z nas chętnie czegoś o ich patronie się dowie :)

red. Monika Błaszczak

Kiedy ktoś pyta, do jakiej szkoły chodzimy i słyszy odpowiedź, że do gimnazjum imienia…, właśnie, jakiego imienia: „Szopskie…?”, „Sza.., przepraszam, kogo?” Oczywiście: Feliksa Szołdrskiego. Tylko, kto pamięta, kim był ten człowiek. Celem naszego projektu jest propagowanie postaci założyciela Nowego Tomyśla, a zarazem od 2005 roku patrona naszego gimnazjum. A co ma do tego „łódź”? Dokładniej - „Łodzia” to herb rodu Szołdrskich, który stał się również herbem Nowego Tomyśla.

Jak wygląda patron nowotomyskiego gimnazjum, Feliks Szołdrski, tego nikt nie wie...

Cele

I cel: Stworzyć wirtualny portret patrona, ponieważ do czasów współczesnych nie zachował się żaden portret Feliksa Szołdrskiego, syna Teofili z Działyńskich, kórnickiej „Białej Damy”.

Zadania:

  1. Nawiązać współpracę z Katedrą Architektury Systemów Komputerowych pod kier. prof. H.Krawczyka JM Rektora Politechniki Gdańskiej, w której stworzono portret Daniela G.Fahrenheita.
  2. Zebrać zestaw materiałów określonych przez kierownika ww. katedry.
  3. Przedstawić portret społeczności gimnazjum podczas tegorocznego Święta Patrona obchodzonego w maju.

II cel: Opracować drzewo genealogiczne potomków założyciela Nowego Tomyśla.

Zadania:

  1. Przygotować szkolenie nt. genealogii oraz sposobów opracowania rodowodów oraz drzew genealogicznych (nawiązać współpracę z Wielkopolskim Towarzystwem Genealogicznym i zaprosić przedstawiciela na wykład).
  2. Zapoznać się z informacjami zgromadzonymi przez szkołę nt. pochodzenia oraz rodu Szołdrskich.
  3. Wyszukać wszystkie możliwe informacje nt. potomków Feliksa Szołdrskiego.
  4. Opracować drzewo genealogiczne z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.
  5. Przygotować publiczną wersję drzewa, która zostanie umieszczona w sali poświęconej patronowi szkoły.

III cel: Przygotować krótkie przedstawienie o patronie do zaprezentowania podczas Święta Patrona.

 

Grupa część zadań już zrealizowała:

1. Przedstawiciele politechniki w Gdańsku zgodzili się podjąć współpracę z nasza grupą. Oficjalną zgodę wydał również JM Rektor prof. H. Krawczyk. Uczniowie wyszukali i zgromadzili informacje oraz materiały określone przez pracowników Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK), a następnie przesłali je do pracowni.
(Portret jest już gotowy, ale to na razie tajemnica, do momentu uroczystego odsłonięcia).

2. W szkole odbyło się spotkanie grupy projektowej oraz innych zainteresowanych uczniów z przedstawicielami Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. Prezes tego towarzystwa, pan Wojciech Jędraszewski oraz pan Jacek Pięta w trakcie prezentacji opowiedzieli m.in., w jaki sposób pracuje się nad rodowodem, gdzie szukać potrzebnych informacji, a także jakich programów komputerowych używa się w genealogii. Zapoznali się również ze stanem prac naszej grupy nad drzewem genealogicznym potomków F. Szołdrskiego, które jest naszym kolejnym wyznaczonym celem.

3. Trwają również wytężone poszukiwania żyjących potomków patrona. Naszym następnym celem jest zaproszenie do szkoły takiej osoby, o ile w ogóle istnieje, a na razie wszystko na to wskazuje, ale póki co, sza…

Pracujemy nad przedstawieniem o Feliksie Szołdrskim

4. Aktualnie pracujemy nad scenariuszem krótkiego przedstawienia o Feliksie Szołdrskim

5. Planujemy wycieczkę do Kórnika, rodowej siedziby założyciela Nowego Tomyśla.

Efekty swojej pracy planujemy zaprezentować podczas corocznego szkolnego Święta Patrona w maju.

Materiały przesłała p. Danuta Kaczmarek.

Projekt realizowany jest przez: