2013-05-13 | Jak się uczyć i pomagać, aby mózgiem dobrze władać?

Uczniowie z Gimnazjum w Okonku, biorący udział w II edycji projektu „eSzkoła - Moja Wielkopolska”, postanowili zrealizować projekt pt.:

„Jak się uczyć i pomagać, aby mózgiem dobrze władać?”

Dlaczego akurat to?

Nauka połączona z niesieniem pomocy innym ludziom od początku była celem całej grupy. Uczniowie chcieli przybliżyć innym problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Poprzez swoje działania chcą zmienić myślenie i podejście swoich kolegów do tych osób. Są to przecież ludzie tacy sami, jak my. Ponadto członkowie grupy rozwiną swoją wrażliwość i szacunek do osób chorych i starszych.

Co zostało już zrobione?

- ustalenie zasad współpracy w grupie projektowej,
- wybór scenariusza do spektaklu pt. „Romeo i Julia”,
- podział ról w spektaklu i przydzielenie każdemu członkowi grupy zadań,
- opracowanie pytań do lekarza psychiatry,
- dwukrotne spotkanie i wywiad z p. doktorem Wojciechem Czernasiem, zastępcą ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Złotowie na temat: "Mózg i układ nerwowy człowieka - fizjologia, schorzenia oraz sposoby zapobiegania im",
- spotkanie z byłym Kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku, p. Januszem Mliczakiem,
- wielokrotne próby do spektaklu pt. „Romeo i Julia”.

 
 

Co jeszcze przed nami?

- wizyta w Hospicjum dla osób w podeszłym wieku w Złotowie,
- rozmowa z p. Małgorzatą Sameć, obecnym kierownikiem WTZ,
- wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Okonku,
- wystawienie sztuki pt. „Romeo i Julia” w: Gimnazjum w Okonku, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jastrowiu, Hospicjum w Złotowie, a także w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Okonku,
- stworzenie trwałego efektu naszych działań,
- przygotowanie prezentacji podsumowującej naszą pracę.

 

Materiały przesłała p. Danuta Matuszczak.

Projekt realizowany jest przez: