Wykład 16

Termin:   13.06.2013

Godzina:   13:00

Prowadzący:   dr hab. Karol Kacprzak
(UAM, Wydział Chemii)

Temat wykładu:   Sztuka syntezy

Opis:   Sztuka syntezy – jak skłonić cząsteczki do reakcji?

Skuteczne i efektywne otrzymywanie związków chemicznych wymaga stosowania różnorodnych technik. Dotyczy to zarówno chemizmu procesu (jak jest natura reakcji chemicznej i jak wpływać na nią?) jak i jego fizycznej realizacji (jak i w czym wykonać reakcję oraz wyizolować produkt).

Oba podejścia przeszły imponującą ewolucję od czasów alchemii do współczesności. Mechanizm i kontrola przebiegu reakcji przestały być tajemnicą Natury stając się w większości precyzyjnie opisaną rzeczywistością chemiczną. Podobnie, instrumentarium chemika syntetyka uległo olbrzymim zmianom. Olbrzymie retorty i alembiki, piece z wolnym ogniem odeszły na zawsze do muzeów techniki ustępując miejsca coraz to bardziej zminiaturyzowanym naczyniom oraz źródłom energii.

W wykładzie ilustrowanym eksperymentami poruszone zostaną oba aspekty syntezy z naciskiem na współczesne trendy takie jak zielona chemia czy kataliza.

 

Kilka słów o wykładowcy

dr hab. Karol Kacprzak (UAM, Wydział Chemii)

Dr hab. Karol Kacprzak (ur. 21.12.1973 w Toruniu) adiunkt na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Ukończył studia chemiczne o specjalności chemia środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 1996. Studiował także indywidualnie (1994-1996) biologię molekularną na Wydziale Biologii UAM. W roku 2002 obronił doktorat, za który zdobył nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego i firmy Sigma-Aldrich. W roku 2012 uzyskał habilitację za prace nad alkaloidami chinowca.

W okresie 2005-2007 pracował w grupie Prof. W. Lindnera we Wiedniu jako beneficjent grantu Marie Curie. Odbył także półroczne stypendium w Bari we Włoszech. Autor i współautor 30 publikacji naukowych, dwóch podręczników i 3 rozdziałów w monografiach anglojęzycznych. Za pracę naukową wyróżniony m.in. stypendium Polityki (2002), stypendium FNP (2004), Stypendium Miasta Poznania (2002).

Zainteresowania naukowe obejmują nowoczesną syntezę organiczną, zwłaszcza stereoselektywną, chemię produktów naturalnych, supramolekularną oraz medyczną. Od początku fascynacji chemią entuzjastyczny popularyzator nauki, prowadzi liczne wykłady i pokazy w całym kraju. Poza chemią fascynuje się muzyką klasyczną z operą na czele, gra na fortepianie, lubi książki, filozofię, podróże i dobrą kuchnię.

Projekt realizowany jest przez: