Wykład 13

Termin:   16.05.2013

Godzina:   13:00

Prowadzący:   dr Tomasz Hanć
(UAM, Wydział Biologii)

Temat wykładu:   Stres? Czym jest i jak sobie z nim radzić?
- czyli psychologia stresu

Opis:   - Kto „wynalazł” stres?
- Do czego go potrzebujesz?
- W czym może Ci przeszkodzić?
- Którą częścią ciała się boisz, a którą zakochujesz?
- Jak to się dzieje, że czasem najpierw coś robisz, a dopiero potem myślisz?
- Czym różnisz się od zebry (oprócz braku pasków, sierści, kopyt czy ogona)?
- Co ma wspólnego stres i przeziębienie?
- Czy stres może zabić?
- Jak sobie radzić ze stresem (przed egzaminem gimnazjalnym, w czasie matury, na randce…)?

 

Kilka słów o wykładowcy

dr Tomasz Hanć (UAM, Wydział Biologii, Instytut Antropologii)

Doktor nauk biologicznych, magister psychologii, adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka UAM w Poznaniu. Jego wiodące tematy badawcze to: ocena biologicznego rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD, wpływ czynników psychospołecznych na biologiczny stan jednostki i populacji, współzależności między rozwojem biologicznym i psychologicznym, a także biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania chorób psychicznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia. Laureat wyróżnienia za rozprawę doktorską pt. „Ocena wpływu czynników psychospołecznych na stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych u dzieci z ADHD".

Posiada doświadczenie dydaktyczne, które wykorzystuje prowadząc wykłady, ćwiczenia i warsztaty dla studentów psychologii, pedagogiki, biologii i fizyki, m. in. na temat psychologii rozwoju człowieka, metod badawczych stosowanych w psychologii, budowy i fizjologii układu nerwowego, biologicznych podstaw zachowań człowieka, a także biologicznego i kulturowego uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

Projekt realizowany jest przez: