2013-04-26 | Poznań w naszych rękach

Jedenaście dziewcząt i jeden chłopak z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu koło Wolsztyna postanowiło poznać bliżej stolicę swego regionu. W tym celu zamierzają wybrać się na dwudniową wycieczkę do Poznania. Zanim to się stanie, poznają Poznań wirtualnie. Na zajęciach, które już się odbyły oraz tych, które są zaplanowane, gromadzą wiadomości o położeniu geograficznym, historii i znaczeniu współczesnego Poznania dla regionu i kraju. Bardzo ważnym etapem w realizacji tego projektu jest zarabianie pieniędzy na wycieczkę. Uczestnicy zorganizowali już dyskotekę karnawałową w swojej szkole oraz dwa koncerty z okazji Dnia Kobiet dla lokalnej społeczności.

Właśnie te dwa występy wymagały od nich szczególnego wysiłku, dlatego że nie tylko sami prezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne, ale zaprosili też inne utalentowane osoby. Dużą radość sprawiło uczestnikom projektu to, że zaproszenie do udziału w koncertach przyjął absolwent ich szkoły, a obecnie wirtuoz gitary klasycznej Ireneusz Cwojdziński oraz jego koleżanka wiolonczelistka Joanna Błaszczyk. Występ obojga zachwycił publiczność.

Przygotowując koncerty zatytułowane "Melodie dla Ewy" nawiązano kontakty z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedlcu oraz z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich w Żodyniu. Dziewczęta prowadzące koncerty zapoznały publiczność z celami projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska" i z założeniami projektu "Poznań w naszych rękach". Organizowanie wydarzenia na tak dużą skalę było cennym doświadczeniem dla wszystkich. Dało też wiele satysfakcji, bo występy bardzo podobały się widzom. Dowodem na to były ich gromkie brawa i hojność.

Przed uczestnikami projektu jeszcze dalsze pogłębianie wiedzy o Poznaniu i przygotowywanie się do wycieczki. "Wszyscy mają nadzieję na to, że redakcja eSzkoły będzie towarzyszyć grupie w poznawaniu Poznania" - podsumowują uczniowie. My już dzisiaj możemy powiedzieć, że będziemy z Wami! Do zobaczenia :)

Materiały przesłał p. Zbigniew Wąsik.

Projekt realizowany jest przez: