2013-04-11 | Radio bez tajemnic

Chyba nikt z nas nie potrafiłby wyobrazić sobie świata bez radia, mimo rozwoju telewizji i Internetu. Ale czy włączając nasz radioodbiornik, zastanawiamy się, dlaczego radio jest nadal atrakcyjnym medium? Kiedy powstało i na jakiej zasadzie działa? Co to są fale radiowe? Jak pracuje dziennikarz radiowy? Która stacja radiowa jest najpopularniejsza w naszej okolicy? Czy możemy samodzielnie skonstruować prosty radioodbiornik? Na te i wiele innych pytań spróbuje znaleźć odpowiedzi grupa uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, realizująca pod opieką pani Joanny Wieloch projekt: „RADIO BEZ TAJEMNIC”.


Podczas pracy na zajęciach projektowych

12-osobowa grupa gimnazjalistów chcąc bliżej przyjrzeć się temu niezwykłemu medium, jakim jest radio, zaplanowała szereg zadań w związku z realizacją projektu. Do tej pory uczniowie opracowali i przedstawili kilka prezentacji, m.in. "O historii radia", "CB Radio", "Jak działa radio internetowe?". Uczestniczyli też w ciekawej prezentacji pt: "Fale radiowe" przygotowanej dla nich i przedstawionej przez panią Małgorzatę Tomiczek – nauczyciela fizyki w ich gimnazjum. Uczniowie dowiedzieli się, m.in. o rodzajach fal, o natężeniu dźwięku, o infradźwiękach i ultradźwiękach, o źródłach fal radiowych itp.

 
Podczas prezentacji pt: "Fale radiowe"

W lutym z okazji Światowego Dnia Radia członkowie grupy przeprowadzili akcję informacyjną, dotyczącą tego dnia: wykonali gazetkę na szkolnym korytarzu i przygotowali krótką audycję, którą zaprezentowali przez szkolny radiowęzeł. Zachęcali w ten sposób społeczność szkolną do wyłączenia w tym dniu telewizorów i do słuchania radia.


Gazetka informacyjna na szkolnym korytarzu z okazji Światowego Dnia Radia

Dużym przeżyciem dla grupy była wizyta w lokalnym radiu. Uczniowie odwiedzili redakcję RADIA I TELEWIZJI SUD w Kępnie, gdzie dzięki uprzejmości zespołu redakcyjnego zwiedzili studio radiowe, poznali pracę redaktorów radiowych i telewizyjnych, przeprowadzili wywiad z redaktorem naczelnym, a nawet mogli sami "na żywo" na antenie udzielić kilku odpowiedzi na pytania dotyczące swojego projektu.

Monika udziela krótkiego wywiadu „na żywo”
na antenie Radia SUD
Z redaktorem naczelnym Radia SUD
w Kępnie p. Andrzejem Mrozińskim

 

Na początku marca młodzież opracowała i przeprowadziła wśród uczniów swojej szkoły, nauczycieli, rodziców i znajomych ankietę dotyczącą słuchania radia. Ciekawi jesteśmy jej wyników :)

Ważnym zadaniem zrealizowanym przez grupę było zaproszenie na zajęcia absolwentki ich szkoły pani Anny Błażejewskiej, która studiuje Dziennikarstwo i komunikację społeczną na UAM w Poznaniu i jest współzałożycielką radia studenckiego METEOR. Na prośbę uczniów zgodziła się ich odwiedzić i opowiedzieć o studiach dziennikarskich i swojej działalności w radiu.

 
Spotkanie z absolwentką szkoły p. Anną Błażejewską

Do zakończenia projektu zostało jeszcze kilka zaplanowanych zadań do zrealizowania, m. in. wizyta w Muzeum Radia we Wrocławiu, skonstruowanie prostego radioodbiornika oraz opracowanie i zaprezentowanie przez szkolny radiowęzeł cyklu audycji tematycznych. "Mamy nadzieję, że zapału i energii nam wystarczy!" - podsumowują uczniowie. My również mamy taką nadzieję :)

Materiały przesłała p. Joanna Wieloch.

Projekt realizowany jest przez: