2013-03-01 | Krotoszyńskimi ścieżkami M.Kozala i M.Langiewicza

"Krotoszyńskimi ścieżkami M.Kozala i M.Langiewicza" to projekt realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Opiekunem zespołu uczniowskiego jest p. Maciej Czachorek. Uczniowie zainspirowali się wybitnymi jednostkami ze swojego regionu. Te są dla nich powodem do dumy i stanowią wyzwanie dla nich - młodych. Na ich stronie internetowej (zobacz) czytamy: 

"Poznanie ich jako zwykłych ludzi, którzy, nim stali się sławni, przemierzali te same ulice Krotoszyna i uczyli się w tej samej szkole co my, intryguje i zachęca do zbadania ich mniej znanego okresu życia, a więc dzieciństwa i młodości spędzanej na ziemi krotoszyńskiej.

M.Kozal i M.Langiewicz zapisali się złotymi zgłoskami w zbiorowej świadomości, dlatego ich biogramy znaleźć można we wszystkich liczących się wydaniach encyklopedycznych, tradycyjnych oraz elektronicznych. Jak natomiast zapisali się w świadomości krotoszynian i jak mieszkańcy regionu upamiętnili(-ają) ich pamięć? Pytania prowokują do poszukiwania odpowiedzi.

Zarówno M.Kozal jak i M.Langiewicz to niewątpliwie najznamienitsi w przeszłości mieszkańcy naszej małej ojczyzny oraz uczniowie naszej szkoły, legitymującej się ponad 175-letnią tradycją. A to zobowiązuje".


fot. Martyna Woźniak

Pod koniec grudnia grupa odwiedziła Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Wizyta w muzeum miała na celu obejrzenie wystawy pocztówek przedstawiających Krotoszyn i jego okolice sprzed wielu lat. Dzięki temu uczniowie mogli lepiej poznać rodzime miasto, jego ulice, place, charakterystyczne budowle. Lepiej zrozumieć jaki Krotoszyn znali dawni uczniowie ich szkoły - w tym m.in. M.Kozal i M.Langiewicz.

 
fot. Alicja Szymkowiak

Młodzież przeprowadziła również ankietę, której celem było pozyskanie wiedzy na temat tego, co mieszkańcy ziemi krotoszyńskiej wiedzą o M.Kozalu i M.Langiewiczu. Jakie wnioski przyniosła przeprowadzona ankieta? Niestety. Badani mają nikłą wiedzę na temat Kozala i Langiewicza. Utwierdziło to tylko uczniów w ich przekonaniu - słusznie wybrali temat swojego projektu.

 
Fot. Martyna Woźniak

14 stycznia "grupa Macieja, jak sami się określają, poszła do Szkolnej Izby Pamięci, gdzie badali ślady obecności w swojej szkole Mariana Langiewicza oraz Michała Kozala. Zaraz potem udali się do szkolnego archiwum, aby odnaleźć dokumentację dotyczącą obu postaci. Elementem zamykającym to spotkanie było odwiedzenie krotoszyńskiego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, gdzie sakrament chrztu przyjął i Kozal, i Langiewicz.


Fot. Martyna Woźniak

5 lutego 2013 r. mury ich szkoły odwiedził pan Mieczysław Kozal, krewny błogosławionego Michała Kozala. Były nauczyciel I LO w Krotoszynie, na ich prośbę, zgodził się przybliżyć historię swojego przodka. Jego opowieści pozwoliły głębiej poznać dzieciństwo i życie wybitnego krotoszynianina, jakim był biskup Michał Kozal.

Młodzież podąża krotoszyńskimi ścieżkami za wybitnymi absolwentami swojej szkoły. Poznaje przy tym historię swojego liceum i swojej małej ojczyzny. W planach mają m. in. zaprojektowanie ścieżek edukacyjnych i zorganizowanie rajdów. Przygotują także wystawę szkolną i opracują artykuły do lokalnych mediów na temat etapu krotoszyńskiego swoich dwóch absolwentów.

red. Monika Błaszczak

Materiały przesłał p. Maciej Czachorek.

Projekt realizowany jest przez: