2013-02-28 | Wiatr swawoli, kogut pieje, czas przypomnieć ojców dzieje...

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią. To tutaj realizowany jest projekt "Wiatr swawoli, kogut pieje, czas przypomnieć ojców dzieje..." - Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią.

Na początek troszkę historii. Skansen w Osieku nad Notecią to muzeum na wolnym powietrzu, które prezentuje dawną wieś. Stała ekspozycja sztuki ludowej i budownictwo regionu Krajny obrazują dawne życie wsi po obu brzegach Noteci. Można tam obejrzeć zabytkowe chałupy i zabudowania gospodarcze z XIX wieku z pełnym wyposażeniem. Skansen w Osieku to również rezerwat archeologiczny, w którym odkryto cmentarzysko sprzed 2,5 tysiąca lat. Miejsce to jest szczególnie ważne dla mieszkańców wsi. Zwiedzanie rezerwatu to wyprawa w przeszłość ludzkiej cywilizacji. Można tam zapomnieć o współczesności. Ten archeologiczno-etnograficzny rezerwat jest dumą mieszkańców Osieka. Liczne imprezy folklorystyczne organizowane w plenerowym muzeum, prezentujące dawne zwyczaje i obrzędy dają poczucie więzi z „małą ojczyzną”.

Temat podzielili na cztery części:

1. A wszystko zaczęło się w Pradolinie Noteci nad niepozorną rzeką Łobzonką - rys historyczny osieckiego skansenu.
2. Skarby ukryte w ziemi - muzeum archeologiczne. 
3. Śladami naszych przodków - zabytki etnograficzne skansenu. 
4. O tym czego nie wiecie, a wiedzieć powinniście - rola skansenu w życiu kulturalnym regionu.

W czasie ferii w ramach podtematu "Rola skansenu w życiu regionu" uczestnicy projektu brali udział w zimowisku w skansenie zorganizowanym przez Dom Kultury w Wyrzysku. Dzieci jeździły na sankach w kuligu i piekły kiełbaski w ognisku.

Planują przygotować kilka prelekcji i przedstawić je mieszkańcom Osieka. Chcą poprowadzić je w chałupie z Dźwierszna Wielkiego, w której znajduje się wiejska szkoła i mieszkanie dla nauczyciela. Prelekcje mają dotyczyć m. in. zagadnień geograficznych i historycznych.

Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową. A także odnajdowanie wartości, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura w życiu człowieka.

Materiały przesłała p. Anna Nowak.

Projekt realizowany jest przez: