2013-02-25 | Używki zażywasz? Życie przegrywasz

Licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie postanowili zająć się promocją zdrowego trybu życiu. Zorganizowali już kilka akcji społecznych, które były skierowane nie tylko do uczniów, ale również mieszkańców Śremu. Wszystko to w projekcie "Używki zażywasz? Życie przegrywasz”. Zapraszam do relacji uczniów z dotychczasowych akcji.

red. Monika Błaszczak

Jesteśmy grupą licealistów, która postanowiła zająć się promocją zdrowego stylu życia. Chcemy, aby wśród naszych uczniów nastąpił wzrost wiedzy na temat problemów, jakie mogą wiązać się z sięganiem po środki psychoaktywne. 

Aktualnie jesteśmy po akcji „Jabłko zamiast papierosa”. Dzień wcześniej wieszaliśmy plakaty. Od rana rozdawaliśmy naklejki i cukierki z napisem ”Nie palę!”.

 

Następnie odegraliśmy w każdej klasie przygotowaną scenkę propagującą niepalenie.

 
  

Ponadto dzięki pozyskaniu sponsorów (Urząd Miejski w Śremie i Rada Rodziców ZSO) zakupiliśmy 800 jabłek, które ubrani w stroje farmerskie rozdawaliśmy wszystkim uczniom, a następnie przechodniom na śremskim rynku. Było to doskonałą okazją do dyskusji na temat szkodliwości palenia. Proponowaliśmy jabłko, które kojarzy nam się ze zdrowiem, zamiast papierosa.

auli naszej szkoły zaprezentowaliśmy naszym koleżankom i kolegom skutki palenia papierosów, wykorzystując przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną.

  

W dalszej kolejności nasze działania mają przekonać również do aktywności fizycznej. 25 kwietnia 2013 r. zorganizujemy rajd profilaktyczno–ekologiczny. Chcemy również zebrać informacje na temat tego, jak można spędzać czas wolny w naszym mieście. Planujemy opracowanie informatora pt. ”Używki zażywasz? Życie przegrywasz". Mamy nadzieję, że jako rówieśnicy będziemy w stanie przekonywać do zdrowego stylu życia.

 
 

Materiały przesłała p. Maria Szczepaniak.

Projekt realizowany jest przez: