2013-02-20 | Puszcza Notecka w zadaniach

"Puszcza Notecka w zadaniach" - to projekt realizowany przez uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu. Opiekunem zespołu jest p. Grażyna Dolna. Jaki cel postawili sobie gimnazjaliści? Celów jest kilka:
- utworzenie zbioru zadań z rozwiązaniami z wykorzystaniem wiedzy o Puszczy Noteckiej,
- poznanie i docenienie walorów ogromnego kompleksu leśnego,
- uwrażliwienie młodzieży na dbałość o środowisko naturalne.

Aby osiągnąć cel, przede wszystkim muszą poznać bliżej Puszczę Notecką. Stwierdzili, że najlepiej zrobią to przy pomocy specjalistów, czyli osób na co dzień przebywających wśród leśnej przyrody. 

W pierwszy dzień zimowych ferii wybrali się na wycieczkę do Nadleśnictwa Potrzebowice. Ich celem było między innymi uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych związanych z Puszczą Notecką, które odbywają się w Izbie Edukacji Przyrodniczo - Leśnej, znajdującej się na terenie Nadleśnictwa.

Wchodząc na teren zauważyli 19 dziwnych kamieni. Okazało się, że są to kamienie pamiątkowe. Na największym z nich opisana została historia dwóch pożarów Puszczy, które wybuchły w 1992 roku. Na pozostałych osiemnastu wmontowano tablice opisujące nadleśnictwa, które uczestniczyły w usuwaniu skutków pożaru.

 

Izba Edukacji Przyrodniczo - Leśnej wyposażona jest w sprzęt audiowizualny oraz pomoce naukowe, ale, co najciekawsze, posiada eksponaty zwierząt zamieszkujących okolice.

Zajęcia prowadziła pani inż. Monika Bartłomiejczyk-Pikuła, która w bardzo ciekawy sposób przybliżyła im wiadomości związane z Puszczą Notecką. Dowiedzieli się o położeniu Puszczy, historii Nadleśnictwa Potrzebowice, roślinności i mieszkańcach okolicznych lasów, ochronie środowiska naturalnego, o pomnikach przyrody znajdujących się na terenie Nadleśnictwa. Pani leśnik przybliżyła im nie tylko ciekawe miejsca w Puszczy, które warte są zobaczenia, ale również historię jednego z największych pożarów lasów w Polsce, który miał miejsce w ich gminie w 1992 roku.

Uczniowie otrzymali dużo broszur, map i książek. Są wśród nich „Puszcza Notecka” oraz „Nadleśnictwo Potrzebowice wczoraj i dziś”. Teraz służą im jako pomoce naukowe w tworzeniu zbioru zadań o tematyce związanej z Puszczą Notecką.

 

Wybrali się również na Ścieżkę Przyrodniczo - Edukacyjną, która nazywa się “Dziewanna”. Znajduje się ona tuż przy Nadleśnictwie Potrzebowice.

Po ścieżce oprowadzał ich pan inż. Adam Pikuła. Wzdłuż trasy spacerowej ustawiono 26 tablic informacyjnych o tematyce związanej z gospodarką leśną. Przewodnik opowiedział o pracy leśników, pożarze Puszczy, sposobach lokalizowania i gaszenia pożarów lasu, pielęgnowaniu i odnawianiu drzewostanu. Zobaczyli skarby przyrody, którymi niewątpliwie są drzewa pomnikowe takie jak daglezja zielona czy 120-letnie cisy. Jak sami mówią: "Mimo, że było w tym dniu prawie 5 stopni mrozu, słuchaliśmy opowieści z wielkim zainteresowaniem. Wszystkim, którzy jeszcze nie byli na ścieżce Przyrodniczo – Edukacyjnej Dziewanna w Potrzebowicach, polecamy jej odwiedzenie. Naprawdę warto!" :)

 

Po przejściu ścieżki pan leśnik zaprowadził ich do wiaty turystycznej. W wiacie czekało na nich przygotowane ognisko, gdzie mogli się ogrzać oraz upiec kiełbaski. Pogoda umożliwiała zabawy na śniegu, z czego również skorzystali. :)

Kilka dni później umówili się z panem leśniczym Dariuszem Wiatrowskim, który jest również łowczym. Leśniczy opowiadał im dlaczego i w jakim czasie dokarmia się dzikie zwierzęta. Wiedzieliście, że zimą jednym z podstawowych źródeł pokarmu zwierząt w naturze są włókna drzew? Dlatego o tej porze roku las jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo. Zwierzęta, szukając pożywienia, wyrządzają drzewom znaczne szkody. Aby więc uchronić lasy przed zniszczeniem, zwierzęta dokarmia się. Podaje się im specjalną karmę w paśnikach. Obok paśników podaje się specjalną sól, która jest źródłem soli mineralnych niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

Uczniowie zapytali dlaczego poluje się na dzikie zwierzęta. Dla nich jest to trudne do zaakceptowania. Dowiedzieli się, że myśliwi dbają o to, aby ze względu na nadmierne zagęszczenie zwierzyny las nie ucierpiał i mógł się po prostu odnawiać i rozwijać.

Dla młodzieży spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Potrzebowice było wspaniałą lekcją przyrody i mile spędzonym czasem - za co serdecznie dziękują. Zdobytą wiedzę z pewnością wykorzystają w tworzeniu zadań matematycznych!

Jakie mają plany na przyszłość? Chcą zorganizować jeszcze kilka wycieczek:

  • W Nadleśnictwie Potrzebowice są dwie ścieżki przyrodniczo - edukacyjne. Jak pogoda pozwoli wybierą się na wycieczkę rowerową na drugą z nich. Jest to ścieżka “Rajczywiec”. Znajdują się tam liczne pomniki przyrody: głazy narzutowe i stare drzewa.
  • Do doliny Miały, aby zobaczyć piaszczyste wydmy śródlądowe oraz leśne jeziora połączone rzeką Miałą.
  • Do miejscowości Biała, gdzie znajduje się największe jezioro na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice, przy którym postawiono kapliczkę upamiętniającą wypoczynek kardynała Karola Wojtyły (późniejszego Papieża Jana Pawla II) w ich gminie.
  • Do rezerwatu “Wilcze Błota”, znajdującego się na terenie ich gminy, ale w administracji Nadleśnictwa Krucz.

 

Jak podsumowują: "Taki ambitny program pozwoli nam jeszcze lepiej poznać naszą okolicę i zwiększy naszą wrażliwość na piękno przyrody. Na pewno dowiemy się też wielu kolejnych ciekawych rzeczy. Poza tym przez powyższe działania chcemy promować nasz region".

 

Aby promocja była ciekawa i bardziej przemawiała do wyobraźni, w oparciu o zdobytą wiedzę stworzą zbiór zadań matematycznych. W ich treści wykorzystają zdobyte wiadomości o Puszczy Noteckiej. Będą selekcjonować zdobytą wiedzę, korzystać z różnych źródeł informcji, aby stworzony przez nich zbiór zadań matematycznych o Puszczy Noteckiej nie tylko uczył myśleć, ale też rozwijał i zwiększał wrażliwość na piękno otaczającego nas świata.

Materiały przesłała p. Grażyna Dolna.

Projekt realizowany jest przez: