2012-10-19 | Ocena ekspercka za nami - 12 projektów wybranych!

Pierwsza edycja projektu szybkimi krokami zbliża się ku końcowi. Za nami jeden z najważniejszych etapów - wybór najlepszych projektów. Jak wyglądała ocena?

Ocenie podlegały wszystkie projekty. Najpierw ocenie społecznościowej, która trwała do końca września 2012 roku, w dalszej kolejności ocenie eksperckiej. Ta była prowadzona w okresie 1- 15 października 2012 roku, przez ekspertów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

20% najwyżej ocenionych projektów w ocenie społecznościowej (zarówno ze szkół gimnazjalnych jak i licealnych) zostało skierowanych do oceny eksperckiej. Jeżeli Wasz projekt nie znalazł się wśród tych 20% to nic straconego! Do oceny eksperckiej zostały skierowane także projekty, które w ocenie społecznościowej uzyskały niższą pozycję, ale eksperci uznali, że powinny one również znaleźć się w grupie projektów podlegających ocenie eksperckiej. Oznacza to, że eksperci zapoznali się z wszystkimi projektami!

Jedna edycja, 315 projektów! Jedno było pewne - trzeba wytypować projekty w dwóch kategoriach: 

  • gimnazja - 8 projektów (3 miejsca, 5 wyróżnień),
  • licea ogólnokształcące - 4 projekty (3 miejsca, 1 wyróżnienie).

Wybór był naprawdę trudny. Nie obyło się bez odmiennych zdań i gorących dyskusji. Do samego końca nie było wiadomo kto znajdzie się w grupie 12 najlepszych projektów. Ostatecznie decyzja zapadła! Poniżej prezentujemy wyniki (kolejność alfabetyczna!):

GIMNAZJA

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W każdej kategorii są przewidziane 3 pierwsze miejsca, które zostaną nagrodzone oraz wyróżnienia. Kto zatem stanie na podium? Tego dowiemy się już 29 października 2012 roku podczas gali finałowej!

Projekt realizowany jest przez: