2012-08-30 | Woda źródło życia w mojej rodzinie i miejscowości

"Woda źródło życia w mojej rodzinie i  miejscowości" – projekt ten tworzy grupa czternastu uczniów Gimnazjum Polskich Olimpijczyków w Przykonie.

Prezentacja naszej grupy projektowej

Nasz opiekun Pani Ania, wytłumaczy nam zadania.
Natalia, Daria analizę muszą przeprowadzać i wszystkie dane starannie wprowadzić.
Z ankietą po wiosce biegały: Ramona, Kinga, Ola oraz Ilona.
Ludzi przy tym zaczepiały i różne pytania zadawały.
Magda wraz z Mateuszem oblicza ile na dzień wody każdy człowiek może zużyć.
Gdy plakat trzeba było zrobić, Kamil i Piotrek wnet do pracy się zabrali.
Mateusz i Michał wraz ze swoją koleżanką prezentacje po nocach robili.
A w szkole wciąż nie wyspani byli :)
Klaudia za to teraz siedzi i zapisuje wszystko jak leci.

Głównym celem projektu było kształtowanie świadomości ekologicznej i proekologicznej wśród uczniów objętych projektem oraz mieszkańców Przykony poprzez analizę zużycia wody w ich domach. W czasie pracy nad projektem odwiedziliśmy hydrofornię w Przykonie, Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną w Turku, Oczyszczalnie Ścieków.

 
 

 

Dzięki naszym wyprawom dowiedzieliśmy się co dzieje się z wodą, która płynie z kranu, jaki ma skład chemiczny. Wykonaliśmy plakat „Metody oszczędzania wody” oraz prezentację dotyczącą zużycia wody w domach mieszkańców Przykony i uczestników projektu.

Więcej o projekcie przeczytacie tutaj: http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum-przykona/woda_zrodlo_zycia/

Materiały nadesłała p. Anna Marczyńska - dziękujemy!

Projekt realizowany jest przez: