2012-08-27 | Woda w moim mieście

Czy woda jest nam tylko potrzebna do picia i mycia? Ile dziennie jej zużywamy? Jak można ją zaoszczędzić? – takie pytania postawili sobie uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie. Podczas pracy nad projektem „Woda w moim mieście” próbowali znaleźć odpowiedzi na te właśnie pytania.

W początkowej fazie projektu uczniowie wyszukiwali informacji o wodzie, jej właściwościach, zastosowaniu a przede wszystkim znaczeniu dla organizmów żywych.

 

Kiedy już zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważną rolę odgrywa woda w naszym życiu, postanowiliśmy zobaczyć jak odbywa się proces oczyszczania ścieków. Udaliśmy się na wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków w Rogoźnie, gdzie pan kierownik oprowadził nas po całym zakładzie tłumacząc dokładnie proces oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków trafiających tam z naszych domów.

Informacja o tym, że oczyszczone już ścieki zrzucane są do rzeki Wełny przepływającej przez nasze miasto, zrodziło kolejne pytanie o jakość wód w rzece i w jeziorze w naszej okolicy. Przygotowaliśmy zestaw prostych odczynników, które pozwoliły nam określi odczyn wody, zawartość fosforanów, obecność siarkowodoru czy ołowiu w badanych próbkach.

 

Podsumowując wyniki naszych obserwacji postanowiliśmy uświadomić naszych rodziców, dziadków i sąsiadów. Przygotowaliśmy ulotkę, która pokazywała jak podczas codziennych czynności takich jak mycie zębów czy kąpiel można zaoszczędzić wodę a także pieniądze! Ulotki wrzuciliśmy do skrzynek pocztowych mieszkańców Rogoźna, Budziszewka i Prusiec.

 
 

Woda to temat niezwykle szeroki. Nasze miasto słynie z pięknego jeziora na którym można uprawiac różne sporty wodne. Od ponad 80 lat bardzo prężnie działa w Rogoźnie Klub Żeglarski „Kotwica”. Udaliśmy się tam na umówione spotkanie z wieloletnim prezesem klubu. Opowiedział nam historię klubu, jego największe sukcesy a także zdradził tajniki żeglarstwa.

Do obejrzenia efektów naszej pracy zapraszamy na stronę:

www.eszkola-wielkopolska/eszkola/projekty/gimnazjum1-rogozno/woda_w_moim_miescie

 

Małgorzata Zygadło

Projekt realizowany jest przez: