2012-08-10 | Baw się kolorami

„BAW SIĘ KOLORAMI” to temat realizowany w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, pod kierunkiem Aleksandry Pawlickiej. Projekt ma zachęcić młodych gimnazjalistów do samodzielnego wykonywania prostych eksperymentów przyrodniczych, które można wykonać z odczynników ogólnie dostępnych. Ma pobudzić do aktywności i kreatywnego myślenia uczniów klas pierwszych gimnazjum, a docelowo innych młodszych odbiorców efektów projektu.

Uczestnicy wzięli udział w Festiwalu Nauki i Sztuki, w koncertach „Wiosenne barwy instrumentów dętych”, wykładzie – „Blaski i cienie różnych kolorów  biotechnologii”, pokazach fizyko–chemicznych – „Magia światła i barw”.

Uczniowie przygotowali ankietę wstępną dla gimnazjalistów, wystawę szkolną z plakatem informującym czym jest światło oraz jakie są inne popularne fale elektromagnetyczne. Wykonali ogromną tęczę na szklanej ścianie - pomiędzy szkołą podstawową, a gimnazjum z informacją czym jest tęcza.

Zespół projektowy wykonał szereg prostych eksperymentów, np. bawienie się z wywarem z czerwonej kapusty i obserwacją zmian kolorów zachodzących pod wpływem różnych substancji. Wyprodukowali tęczowe, ogromniaste i duże bańki mydlane, które pięknie mieniły się różnymi kolorami! Pod mikroskopem obserwowali różnokolorowe, przygotowane przez uczniów preparaty, np. roślinki, krwi, skrobi z jodyną, spirytusu. Obserwowali zjawisko rozszczepienia światła i próbowali złożyć kolory na światło białe.

"Na razie bawimy się fajnie. Uczestnicy są aktywni i chętni do działania. Sami proponują dalsze ciekawe doświadczenia i je wykonują. Trochę gorzej jest z ich opisem: obserwacją i wnioskami, ale wszystko stopniowo" - mówi o pracy z uczniami opiekunka.

Uczniowie spotkali się z uczniami szkoły podstawowej. Zapoznali ich z ofertą swoich kolorowych zabaw i przekazali kilka podstawowych wiadomości o świetle, jakim zjawiskom ulega oraz działaniu wskaźników w zależności od środowiska. Podczas spotkania dzieci otrzymały broszury z instrukcją wykonania prostych domowych doświadczeń.

Materiały nadesłała p. Jolanta Nowicka - dziękujemy!

Projekt realizowany jest przez: