2012-08-08 | Jak zarobić pierwszy milion?

Grupa projektowa Niebiescy z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie postanowiła zrealizować projekt „Jak zarobić pierwszy milion?”.

Jest to temat niezwykle pasjonujący dla każdego młodego człowieka wkraczającego w dorosłe życie. Za cel projektu postawiliśmy sobie zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć i sposobów korzystania z ofert instytucji finansowych. Umiejętności te są potrzebne w życiu każdego człowieka, nabycie ich w młodym wieku umożliwi odpowiednie poruszanie się na rynku finansowym i uniknięcie różnego rodzaju pułapek w dorosłym życiu.

Jako Wielkopolanie zainteresowaliśmy się siatką bankową naszego województwa, powiatu tureckiego i gminy Brudzew. Poznaliśmy ich oferty finansowe, dzięki którym moglibyśmy pomnożyć nasz kapitał. Z pomocą zasobów Internetu zapoznaliśmy się z zasadami inwestowania w akcje na GPW.

 

Ale to ma zbyt mało! Postanowiliśmy pojechać do Warszawy i odwiedzić Giełdę Papierów Wartościowych. Udało nam się! Mogliśmy z bliska przyjrzeć się sali notowań GPW i chociaż przez szybę z galerii widokowej, ale uczestniczyć w sesji giełdowej. To było niezapomniane przeżycie! Pracownik GPW opowiedział nam o pracy giełdy i poinstruował, w jaki sposób kupuje się akcje, a następnie sprzedaje.

Odwiedziliśmy także Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie filia w Brudzewie, gdzie Pan kierownik szczegółowo przedstawił młodzieży sposoby inwestowania pieniędzy w lokaty bankowe.

Bogatsi o tą wiedzę przystąpiliśmy do realizacji projektu. Podzieliśmy się na 4 zespoły, każdy inwestował osobno kwotę 100000,00 zł – to była rywalizacja między zespołami. Chcieliśmy przekonać się, kto najwięcej wyniósł ze spotkań ze specjalistami w tej dziedzinie.

 

Znamy już zwycięzcę! Kto nim jest? Odpowiedzi należy szukać na naszej stronie internetowej - tutaj. Zapraszamy!

W tym samym czasie wśród uczniów naszego gimnazjum przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą oszczędzania. Wyniki były zaskakujące! Też znajdziecie je na stronie! :)

Następny etap - promocja naszego projektu w szkole oraz wśród mieszkańców Gminy Brudzew. Dodatkowo przeprowadziliśmy sondę wśród dorosłych Brudzewiaków dotyczącą inwestycji bankowych. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami Gminy Brudzew pozwolił nam rozpowszechnić ideę oszczędzania!!!

Magdalena Mroczkowska – opiekun grupy
i Aleksandra Kałużna – lider grupy

Pozdrawiamy! Grupa Niebiescy z Brudzewa :)

Projekt realizowany jest przez: