2012-07-30 | Przygoda z kształtami

"Przygoda z kształtami" - projekt realizowany pod opieką Renaty Dudziak w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach.

Grupa projektowa składa się z uczniów, którzy chętnie podejmują nowe wyzwania. Wśród nich są osoby zainteresowane fotografią. W momencie podejmowania decyzji o obszarze tematycznym projektu na lekcjach matematyki przerabialiśmy graniastosłupy. Przy tej okazji natknęliśmy się na pojęcie brył platońskich. Nowe pojęcie wywołało zaciekawienie. Geometria nie jest ulubioną dziedziną uczniów. Wykorzystując te ciekawe, mające w filozofii starożytnej znaczenie mityczne bryły, postanowiłam nakierować ich zainteresowania w stronę geometrii. Udało się! Temat "Przygoda z kształtami" ma pokazać uczniom, że geometria jest obecna w przestrzeni życiowej każdego człowieka. Określając zadania do realizacji zwracaliśmy uwagę, by wnosiły one konkretną wiedzę, rozwijały wyobraźnię przestrzenną, miały charakter twórczy.

Głównym celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów gimnazjum geometrią poprzez stworzenie dokumentacji w postaci plansz, prezentacji, wystaw czy innych pomocy dydaktycznych (takich jak modele i gry dydaktyczne). Przygotowane materiały mogą być wykorzystane na lekcjach matematyki lub zajęciach koła matematycznego. Chcemy zainspirować uczniów przygotowując pokaz fotograficzny ”Geometria w kadrze” oraz przeprowadzając konkurs plastyczny „Geometryczne dzieła sztuki”.

W ramach realizowanych zadań uczniowie sięgnęli do okresu starożytności poznając wnikliwie sylwetki twórców pojęć i twierdzeń geometrycznych poznawanych na lekcjach geometrii, nie tylko w aspekcie ich odkryć matematycznych. Zapoznali się z budową i własnościami brył platońskich. Każdy zespół wykonał modele brył różnymi technikami.

Jeden z zespołów zainteresował się konstrukcjami wielokątów foremnych, których nie omawiamy na lekcjach w szkole i po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności zaprezentował je na forum klasy. Grupa uczniów, która interesuje się fotografią wykonała modele brył niemożliwych kształtów, które potem fotografowała wydobywając efekt iluzji. Zespół fotografów przygotował również wystawę zdjęć: Geometria w kadrze.

Inne ciekawe zagadnienia, na które zwrócili uwagę uczniowie wyszukując powiązania architektury, sztuki z geometrią to złota proporcja. Odpowiedzialny za realizację tego zadania zespół opracował prezentacje multimedialną, którą zaprezentował swoim kolegom na zajęciach koła matematycznego. Chcemy pokazać, że geometrią można się bawić organizując w szkole konkurs plastyczny „Geometryczne dzieła sztuki”. Przygotowaliśmy także pakiet gier dydaktycznych z geometrii oraz bazę stron WWW z różnymi ciekawostkami i wiadomościami z geometrii.

Uczniowie realizując projekt zdobyli konkretną wiedzę, mieli też okazję do doskonalenie umiejętności fotografowania, tworzenia własnych tekstów oraz kształtowania umiejętności prezentowania własnych osiągnięć na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego, Internetu. 

Materiały nadesłała p. Jolanta Nowicka - dziękujemy!

Projekt realizowany jest przez: