2012-07-25 | Drzewa wokół nas

„Kto nie ma korzeni ten nie ma skrzydeł”

- Bert Hellinger

 

Czy w dobie postępu cywilizacyjnego – ery high – tech, jesteśmy skazani na życie w scyfrowanej przestrzeni? Czy wiele godzin spędzonych przed monitorem spowoduje np. zanik nóg? Czy ewolucja uwzględni nasze nowe życie w środowisku sztucznej technologii? Czy pozostanie nam spoglądanie na zieleń, na drzewa jedynie w multimediach? Mamy nadzieję ,że nie! Chcemy udowodnić, że istnienie drzew, nie tylko zainicjowało życie (tlen) na naszej planecie, ale i jest niezbędne w wielu dziedzinach naszego życia: w sztuce, architekturze, budownictwie, lecznictwie i rekreacji.

 

Projekt edukacyjny na temat drzew realizuje 11 uczniów w Gimnazjum nr 4 przy Zespole szkół nr 2 Szamotułach. Nasz projekt daje nam wiele przyjemności. Zajęcia odbywają się m.in. w terenie, czego przykładem jest nasza wycieczka do lasu.

Odwiedziliśmy pobliski tartak - podpatrując jak obrabia się ścięte drzewa na deski, z których potem powstają drewniane podłogi, boazerie, konstrukcje budowlane...

 

 

Przyczyniliśmy się do oczyszczania naszego miasta z zanieczyszczeń sadząc symboliczne drzewo. W wyniku tej akcji park Zamkowski wzbogacił się o niepowtarzalne drzewo - obecnie jedyne takie w Szamotułach! :) Orzech japoński będzie dawał owoce jadalnego orzecha.

 

Następny krok - doświadczenia zbadania procesu fotosyntezy. Pozwoli nam to odczytywać wiek drzew różnymi metodami. Chcemy kształcić postawy ekologiczne wśród młodszych dzieci zapraszając je do naszej szkoły.

DRZEWO (z łac. Arbor)

Eospermatopteris

- uznaje się je za pierwsze 
kopalne drzewo,
które produkowało
życiodajny tlen

Drzewa i rośliny
to też organizmy żywe

jak np. baśniowy ent
z filmu „Władcy pierścieni”

Cyfrowe drzewko świąteczne

- jako miłe życzenia świąteczne
przesyłane przez ludzi z sieci.


              *♥*o*
            ***o***
           **o**♥*o*
        **♥**o**o**
      **o**♥***♥*o*
    *****♥*o**o****
   **♥**o*****o**♥**
 ******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥*
         ____!_!____
         \_______­­­__/

 

 

Drzewo przemysłowe

- jak np. kauczukowiec

Baobaby

- magazynujące wodę tak potrzebną w strefach gorących

Drzewa owocowe

- dają dużo witamin

Drzewa do produkcji mebli

m.in. sosna

Drzewo genealogiczne

– jako graficzne
przedstawienie potomków

Gitara, skrzypce, wiolonczela

- to drewniane instrumenty muzyczne

Drewniane kolczyki

– jako ozdoba dla pań

To kilka przykładów znaczeń i zastosowań drzew w naszym życiu. 
Na więcej zapraszamy na naszą stronę ;)

http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum4-szamotuly/drzewa_wokol_nas/

 

Materiały nadesłała p. Magdalena Grążka - dziękujemy!

Projekt realizowany jest przez: