2012-07-17 | Poszukuję i utrwalam ślady przeszłości Leszna

"Poszukuję i utrwalam ślady przeszłości Leszna" to temat jaki realizuje grupa uczniów z Gimnazjum nr 8 w Lesznie. Celem projektu jest nie tylko zainteresowanie uczniów tematyką związaną z kulturą własnego miasta. Również zapoznanie się z działalnością urzędów i instytucji dbających o utrzymanie zabytków przed ich zapomnieniem oraz technikami, jakie były używane w ich budowie.

  

Praca jaką wykonali uczniowie pozwoli im spojrzeć na ich własne miasto z innej perspektywy. Swoją przygodę rozpoczęli od wycieczki po Lesznie. Szukali budowli godnych nazwy zabytku. Wszystko uwieczniali na zdjęciach. Następnie dokonali ich obróbki w programach graficznych. Fotografie posłużyły do wykonania mapy zabytków Leszna.

  

Kolejny krok - wycieczka do Wydziału Geodezji i Katografii. Największe zainteresowanie wzbudziła wizyta w archiwum. To tam przechowywane są wszystkie mapy i dokumenty związane z ich miejscowością. 

Co ciekawe - mieli także możliwość sprawdzenia stanu informacji o swoich działkach mieszkaniowych. Jako przykład urzędniczka przedstawiła stan prawny działki ich kolegi. Nikt z nich nie spodziewał się, że tak wiele rzeczy można dowiedzieć się o osobach zamieszkujących Leszno.

 

Następny etap ich zabawy z projektem to przygotowanie makiety na konkurs „Leszno w miniaturze”. Efektem ich pracy jest miniatura zaprezentowana poniżej. Została wykonana wyłącznie z materiałów papierniczych. 

 

Co sami mówią o projekcie?

„Celem naszego projektu staje się dążenie do większego zwrócenia uwagi na piękno naszego regionu i przyczynienie się do propagowania naszych małych „Ojczyzn”, które na równi z dużymi aglomeracjami mogą konkurować w aspiracjach do miana pereł architektury Polski, oczywiście w mniejszej skali. Jesteśmy dumni, że mieszkamy w mieście, które zasługuje na wielkie uznanie pod różnymi względami. Jest to miasto w którym gospodarność, porządek, kultura i dbałość o wygląd zasługuje na wielkie uznanie pomimo zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i różnych zawiłości historycznych. Pragniemy również zwrócić uwagę na to, że jako obywatele mamy wpływ na to jak zmienia się nasze miasto i jak oddziaływać jako młodzież, aby nie zaprzepaszczono dorobku wielu pokoleń Leszczyniaków”.

Materiały nadesłał p. Robert Kołak - dziękujemy!

Projekt realizowany jest przez: