2012-07-12 | Czy znasz swój park?

Czym zajmuje się jedna z grup projektowych w Zespole Szkół w Czaczu przy ulicy Parkowej? Parkami! :) Temat projektu został wybrany zgodnie z sugestiami uczniów i nosi nazwę “Czy znasz swój park?” :)

Głównym celem projektu jest poznanie parku. Co się pod tym kryje? Poznanie jego historii, tego jakie rośliny i zwierzęta w nim występują, których gatunków drzew jest najwięcej, jakie drzewo jest w nim najstarsze i jak ono się nazywa!

 
 

Jednym z zadań jakie postawiła sobie grupa projektowa jest porównanie parków w najbliższej okolicy. W związku z tym pod koniec kwietnia wybrali się na wycieczkę rowerową do pobliskich parków, które mieszczą się w Śmiglu oraz Bronikowie. Celem tej wycieczki była przede wszystkim obserwacja roślin, zwierząt, gatunków drzew, które występują w danym parku.

Pogoda dopisała. Dzięki temu młodzież zebrała wiele cennych informacji, które wykorzystała w dalszej pracy. Co robili dalej. Postanowili zrealizować następujące zadania:

- obliczyć wysokość najwyższego drzewa,

- wykonać zielnik roślin,

- poznać historię kompleksu pałacowo-parkowego,

- zbadać czystość wody w pobliskim stawie,

- zbudować i powiesić budki lęgowe dla ptaków,

- nauczyć się rozpoznawać drzewa i zwierzęta mieszkające w parku.

 

Uczniowie poznają park, na terenie którego znajduje się szkoła. Przedstawią ukształtowanie terenu w parku, roślinność tam występującą oraz zwierzęta. Zaprezentują istniejące już boiska sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. Podejmą się również próby zagospodarowania wolnych terenów dla potrzeb sportu i rekreacji! :)

Park, na terenie którego znajduje się ich szkoła, jest miejscem gdzie odbywają się różne zajęcia sportowe. Uczniowie spędzają tam swój wolny czas. Młodzież mija go codziennie w drodze na lekcje. Pomyśleli, że mimo tego uczniowie niewiele wiedzą o historii parku, o najstarszych drzewach jakie w nim występują oraz mają trudności z rozpoznawaniem gatunków drzew i roślin. Dlatego postanowili zbadać wszystkie te aspekty i przedstawić je społeczności. Cel jest prosty – „poznanie naszego parku”!

Materiały nadesłała p. Patrycja Przydrożna - dziękujemy!

Projekt realizowany jest przez: