2012-05-17 | Zza winkla

Zmienią się w uważnych obserwatorów najbliższych fyrtli. Jak zmienia się liczba mieszkańców? Jaki jest poziom ich wykształcenia, dostęp do dóbr kultury, sposób spędzania wolnego czasu czy przywiązania do tradycji?

"Zza winkla" to temat, którym zajmuje się młodzież z Gimnazjum w Rostarzewie pod opieką p. Danuty Zboralskiej. Dzięki realizacji projektu chcą pozyskać informacje o sytuacji gospodarczej swojej miejscowości, o ilości gospodarstw rolnych, film oraz o poziomie bezrobocia.

Co jeszcze ich interesuje? Dobra natury! Będą obserwować naturalną roślinność i zbadają ukształtowanie terenu. Zamierzają pozyskać wiedzę o tym, co najczęściej jest uprawiane na pobliskich polach.

Co dalej?

Zebranie wiadomości niezbędnych do oprawcowania dalszego materiału. Udają się w teren! Jak zdobędą informacje? Dzięki ankietom, wywiadom i sondażom! :-)

Ich celem jest ukazanie życia małej wioski w jak najlepszym świetle. Jesteśmy przekonani, że uda im się pokazać wszystko to, co w Rostarzewie najlepsze! :-)

Dziękujemy pani Izabeli Cieślewicz za nadesłaną relację.

Projekt realizowany jest przez: