2012-05-15 | Ścieżkami przyrody - tam, gdzie słychać klangor żurawi

Obserwacja i badanie zwyczajów żurawi - skąd taki pomysł? „Temat jest ściśle związany z naszym regionem. Kamieniec jest gminą typowo rolniczą, o znikomym zalesieniu, ukształtowanie terenu mało zróżnicowane” – mówi Małgorzata Thiel, opiekun projektu. „Można by zatem pomyśleć, że nasza okolica jest mało atrakcyjna pod względem turystyczno-rekreacyjnym. A jednak, jeśli zapuścimy się w jej południowe rejony poprzecinane siecią kanałów rzeki Obry, odkryjemy tu dużo atrakcji dla miłośników przyrody. Nie każdy wie, że w ramach programu Natura 2000 został utworzony Wielki Łęg Obrzański - obszar ochronny ptaków, który częściowo położony jest również w gminie Kamieniec. W okolicach wsi Kotusz otoczonej lasami mieszanymi i łąkami, w czasie wycieczek pieszych lub rowerowych, możemy obserwować ciekawe gatunki ptaków. Nie sposób jest przeoczyć najwyższego Polski - żurawia. Łęgi Obrzańskie to tereny lęgowe tego pięknego pozostającego pod ochroną gatunku, a jego donośny głos tzw. klangor słyszany jest w całej gminie, szczególnie w okresie wiosennym”.

Na wstępie swoich działań uczniowie poszukali w Internecie informacji na temat żurawi, sporządzili opis gatunku, miejsca występowania i zwyczajów żurawi.

Ponieważ głównym celem jest obserwacja żurawi w ich środowisku naturalnym, zatem jeszcze w marcu przed okresem lęgowym uczniowie wybrali się na wycieczkę rowerową na tereny Łęgu Obrzańskiego. Ich przewodnikiem był pan leśniczy Roman Kędzierski, który przekazał im wiele cennych informacji o obszarach Natura 2000, pokazał miejsca lęgowe żurawi i opowiedział o zwyczajach tych ptaków. Na drodze swojej wycieczki grupa spotkała trzy pary żurawi. Niestety nie udało się im do nich podejść - to bardzo płochliwe ptaki. Musieliśmy nacieszyć się ich widokiem przez lornetkę. Za to, co jakiś czas dochodził do nich donośny klangor.

Przy okazji obserwacji żurawi zrodził się pomysł opracowania szlaku turystycznego dla miłośników i obserwatorów przyrody. Mapa szlaku będzie zawierać nie tylko miejsca występowania żurawi, ale także inne ciekawostki turystyczne. Chcą w ten sposób zachęcić mieszkańców swojej gminy oraz przyjezdnych do wycieczek na te malownicze tereny. Jak sami mówią „bezpośredni kontakt z przyrodą na pewno uwrażliwi nas na problemy ochrony przyrody i konieczność zachowania zagrożonych gatunków dla następnych pokoleń”.


Przeprowadzili już wywiad z pracownikami Urzędu Gminy z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dowiedzieli się jak wyglądają działania ich władz gminnych na rzecz ochrony terenów Natura 2000.

To tylko część ich działań w ramach projektu. Wiele zadań jeszcze przed nimi, a pomysłów im zdecydowanie nie brakuje. Sami są ciekawi efektów końcowych. My również! :-)

Dziękujemy pani Małgorzacie Thiel za nadesłaną relację.

Projekt realizowany jest przez: