2012-05-14 | Poznańskie koziołki

Poznańskie koziołki - najsłynniejszy symbol Poznania ;-) Uczniowie Gimnazjum nr 64 w Poznaniu, pod opieką pani Lidii Szwajkowskiej pracują nad projektem, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat koziołków w aspekcie historycznym, biologicznym, chemicznym i geograficznym.

W pierwszym etapie uczniowie zajęli się legendą o poznańskich koziołkach i historią „błazeńskiego urządzenia”. W drugim  wyszukiwali biologicznych informacji dotyczących ich zwierzaka i dzięki uprzejmości pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczyli w wykładzie poświęconym swojemu "obiektowi" :-) W Katedrze Mleczarstwa pod opieką dr Romualdy Danków i mgr Joanny Teichert brali udział w zajęciach laboratoryjnych i poznawali chemiczne właściwości mleka koziego ;-)

Kolejnym, choć nie ostatnim etapem tego projektu jest wizyta w Stacji Doświadczalnej Katedry Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych w Złotnikach, gdzie zapoznają się z hodowlą swojego rogatego przedmiotu badań :-)

Mimo, że to najsłynniejszy symbol Poznania to jaka jest nasza wiedza na jego temat? ;-) Z niecierpliwością czekamy na efekt pracy uczniów! :-)

Dziękujemy pani Lidii Henschke za nadesłaną relację.

Projekt realizowany jest przez: