2012-05-11 | Tu warto żyć

Tu warto żyć to projekt, który ma na celu ukazanie historii miejscowości, walorów przyrodniczych oraz współczesnego życia Rostarzewa. Opiekunem grupy projektowej jest Beata Dziwis.

Przedsięwzięcie to przyczyni się do reklamy wsi, jako miejscowości „z przyszłością”, która zmienia się, a mieszkańcy mają szanse na realizację zainteresowań oraz życiowych planów. Uczniowie chcą zwrócić uwagę na dogodne położenie Rostarzewa,  krajobraz, piękne widoki, zieleń i czyste powietrze. Projekt ma być także reklamą istniejącego u nich rynku pracy oraz działających organizacji.W podejmowanych działaniach podkreślają wspaniałe warunki do wypoczynku i rekreacji, myślą o wyznaczeniu tras spacerowych i rowerowych, poszukaniu ciekawych okazów przyrody. Pragną wyeksponować pomysły na zagospodarowanie terenów zielonych oraz rozwój agroturystyki. Planują  odkryć  miejsca związane z historię wsi i jej mieszkańców.

Jak zdobędą informacje i historii swojej miejscowości i jej walorach przyrodniczych? Poprzez organizację spotkań z mieszkańcami regionu, wycieczki czy badania ankietowe. Pomoże im to w realizacji kolejnych działań.

Projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska" to okazja dla uczniów na poznanie Wielkopolski, na poznanie swojego Rostarzewa! :-)


Przed zabytkowym ratuszem w Rostarzewie

Dziękujemy pani Izabeli Cieślewicz za nadesłaną relację.

Projekt realizowany jest przez: